Loading...
Whitfield Farms - Phase 1 A F 36'B3C ! i -'"""^_<t :....'.~m._."_~ ~~-- "-~')"~' -"'~.~"..n..~~ID.io~Ylf.\~ KMilK !IlI>I'" -~' -~-~.-- ..... &~ ~:JII!li€-' -~"-W'l" ..,--'_.....Il!lIiH"'il!"...,.~~ ~... II APPllOVED B'( PLAN~ CO;il?tflSSION DATE _Jid-~'~ INITIAL ~_..... / 1l,{:f}tUf[C:AUC<< j'4;~)..l."'illfr I Ina a en (.t)t"ldeCilti'Jll 'Jf the In>Ct''Ndl of YlitfiiJld fam"" f1n~ll plat i.l(~ othu --::1luable. COliJld~ut1f.J{'\.'l. .the IJ'..1'.4C' do h'!(eby "teee to oold l'AlmleH .thl! tHy of (~.y..htcee City, t....'<lC'!1IJ. CCUlt any anrJ a 1 ,OO(l.~ta'y l1.Jblli~ie3 ',.hi,:h ,nay artSl! ((.;At .1IlY'W all eIal,iM, rj.)[M&e1, oc dunc'l.nrl:s achl(l;J on ~CC{lnt of the oHi;i}1 alpJ r..onH'(1~t1r)(' r)t ~'..lbUe LlIp,wUl";etlts of the property shr:"...n h~roon, ttJ lClch~je. Lilt l1tJ~ J1.ll11ted to, the 'oa<h, 3tceet:s, fUlJ,unl'\;wk.oent.s, dttche:s, CCOH dtaln:J, cuLvut., ill)rJ tddJo!.e3 'oiHhln thl) ~\"~se.j dg,ht--<,)f.....'lY 5h<~....n, cesultlc!'il fca'4 at)y Md all cause, otlier than by .m act of thl) City of ~.xht'~t! C1t:t, (~qb. ft!....J (l.lcthec th~ lJ'..ner ...acr:.:mU that he f~.",l13 fl:!.Q 1Li\>la t\tl,~ t.J the pcopacty 5i"it.:f..,1 he'~'ll an,j~Me~' t.hat thtJ City of f'e..1f:htcee City shall not t4 It.abl~ to th4 Ul~je(tJ&J1~ QC :>1J;.serpmt O'..t:~" in ti t 1e foe any c taLa on ddi[03&U Les..Ltlp3 (,...0 rw~ll&encQ hI Mecehlna proper ~'1~il1e~d.(l3 tccl>,nirlue, and eflJd r:C'Jt1oo In the r:oMtt1xti')(I of cco:u d(;11n., e;(t€:I'l;Jlc.'l~.. drivu, 'tClxtl.Jre3 .)(' tuildlna, UIl) {h.~1'&if'3 1)[ COO(SU 1)( Hre..1tl"1"J .1lPJ elvers, HovdiP3 fw\) r.atu(1l1 c\:8:~\f.:s arrl dve" ,w aJ.1Y otl'.ec :rdttec ....n.1tsooV~r:' 1.'t1 pdvJte pro~cty. Ihat any .mJ all i~r.~tarJ HabUity oc~lJd(13 U1y.!et this p.:Jl'<l&r-3,h shall t.J U1e ' . HabUity of tl1il r:Nr.U. e (IJ'th~, '..:lCcant that [ have the rit.ht to ct)llVey :Hid land J(co~.jll13 t.) thl:t plat atJrJ do hereby Mod :1~'ielf ar,l (:f.,'\Il!" SIJ01Q-' ';~'rl'\\ 1tl HUll t'l defet1d tho) e'.J'Iieo,:mU Md ..J3r~nt Mcdn 3Qt. f,)4.Jt. 1:-i J!.l~~t ~.t{!PE (1', I ~Q heC€.'4..alto set :1I'/>>'rl at-,j l(fhed :JY se.Jl thh ___~\._ day IJf . a .J l'J_!5.(Q.. . Jlp,-f :ek;~~ p~~~ .",~1? ~_ ~(l_~ of II II Ie phase land 10 t 67 7th fayette c()unty I arms WI one district georgla ..$URVEYOR'S CERTIFICATION I '*"'w ~rlIfy ttKJt 1M Ihfotn'JlJflcn thfMn MtIM It ftW and COlt" ., wo.t prfD(Jrfd front Qtt actual $JJfVty 01 thtI PfOl>*lY by ".. 01 fI/ft.W ~ dirlCt w~ and /hat '111 of 1M If~. ~ the RftlkJMlaI ~ RtgU!o1iMJ of PliJcht,.., City, Gf()(~kllh0w bHtt lullyCOl7VJlred with. "'-:--E~- L ' 'JfC.IVia I ^ . r, ...:1. ..k . _ ~ 114. ! (-,,1,) .'') ~- d' :,. .. ::< a _ ,;). LJ n") \ AREA RESUME ~~~^-. He;: I ..9~_~ A At!!JJ i te m sc . ft. LO rs 1.1.q42,3a~_. Gr~EENBEL r 15,630 1_~5 fHEE rs 160.000 lrorA~ 1,12~145 ucres :35.457 0.359 3.673 39. tl89 11\. urtd."i.I'I'.J. Ie. S'J~("1ort ,1.,d Uti,,,,. hfrth, ....,tlIH~ Jrt-} IUUpfUS to th. Cltl O'IJC..~~~;I~!V_l\t hII Jod CC1f,l)lU.t /lI.,li'lUI1.loc. <)f . C.'f...Cn llflH<)...t~nt "I~l~"''' ub~au. rrL~LI"~:XlU PAtClcu1.u1, ,h......11 (!\ ,lu ~Jd' __..__.' '..V(".____, "f'tt:':';,ytttil '-~..1I\\;I F...co,.h. l1lh Ii.H'J"t, .tCl.J ';'JA'lntc. is ;a.t<:f. 1.'\ Icco,hr'lc' \lit." H~# .'".dll(lI, (.1(, ~llbJ"llJ'O\1 '~4~IJtt~\1 ~.ccl~~ '10 C (2). I"ts C'JIt.lnu. Inc hid". '''H onl, IIHt:', b'Jt J\to Al J l)e~.r JpP'J(tI.unt U ('xt'JUI .",J .1'Mlnlttu Iytnl .",HI1IR eht tl;lh:-?I ~n)1 ,,(d rOl.j oll'~ lei th, IIp.tt ',).Ict Il'cl\.l.J'n. byt not l(~'t.d t~ 111 cyrblnJ. dr.t~J40, plp.t. c~l~.rll. Cltch b"jn,. 1'l'nJ.~ ~tt~h"., b,k,p,tht, cs,tp~(hs. .."J ptd~~trl~1 p)th.. Utllhl.u O"'11,-! tt1.J op;rHrrJ by. ~ov"'(,>;>>:'dulbc.Jf ot fl'Jbltc ut1l1(1 Cc.~j)HY Ilull b. th.. 'HF"m\lbl1hy of Ul.J l1oJvtrl'>:t'r1(JI b.~rJ1 or ;)\illlte .ailte, (.":-""10' l(l~ (;t,JC tht rJev.l')per. lb. .hve 10".' slull correct and flip,! r or CI'Jj. to .b. (.~',u<:t.., an'" '.$1,,)1 rt<f 111 ~f.1m.,,.., tl> uJd UtPNV"l'tf.U' Ulvltttl. fru... '''y CJ!JU' ...t,HNIf,C. In tt!. IV'ot th-* ,hv.lop., hUt to COrll(t ,t'l'f 1'N~t!I ."tt!'ltrl t1lirtl (4)) ,uy, ..rur '~fttUI1 Mt!(, th.ri~f. lh.~ !,IJ 4J~J..t m41 ~, co'r'(t~~ by th, Clt! .n1 .11 ,o,e, .~f C~Jr&i' ~jll,4 t" ,('l.J p.tU by th. -1",lap.,; ~1J( thlt r(t,~.jy ~tull ,'~t It'ilt \.... 1.H,. ).,'J, It .shtll .Iso h..~" .soy ";n...JtU .vULt!)h to> It u prl,wH"J III la.." , . 1l1. liCit 0' tMt -'.lfHCl'irtt shtll bt ,.J( . p"f~'J of tw U) lUI" ~Hli.,j,,~ '>" tll, oj",. of '.uttUll leU;.t 1"<' of u101 l"'proO/'Mnu "by ('h.. CHy a, ,...,(d,ne-',S' If, tI'" ! It\.ll ~I.t 4~~'avAl ~( t,(~ cuppl.t,d t~prQII<<m<<ntt. ror thu,t ((('lal ~l..c. vhl(~ ~".. JrprQv,J UI,1tt !llctlon DQI (c)." (.J), ch, l:u1M1n.c of tl'\l( t......, (2) YUr dlAiOU.HO<. pffuA stull b..lll anI)' liter the ((),>?lttlco .11.J Jcctpt,tnc. by the Cft! of .11 tlll9rO~"1A~nts 1~(I,.n on "P?co'~'.J con'\f'..ctlot'l pL,a,. Alu, th, ltc_frue'lon 0' u(.j (...0 (I) Jur ptlrlc,j the CltJ stull bot r.S9onll!)le to (1\. chtu\')$ of h~(.btlu 'UI fOI It'll ~""Cf:1"(lU of "ud l"'f1rQH~"r1rS u pcwt..h.J t):t la'", ',o'l14td. hwlit"u, '1\1 <1J""&'S '~t\t(h .,uutrcoj prlo, to ./'Ill '(l.j or uo ''N (I) 1'.1( "II'oof ..,.. \thl<h 'Ull .,. un(',uir,.' U tl\. ttrlllll'.atlQII 01 .,Id p.rl~d .~Jll "~'ln Ch, ".~ft.lb.liCl of th. ~.v.1opf' (~'ltt.~ ootlc. of said -ljt.l,l",.. ,t'llt h "eun pcloc .co th. el.,. ell._ tw (1) Jur l)lfI'lvoJ .1hI.L 1:l ~l1~lH '.1lU(Cf. th. 4,...lo?.u hu ctllud tl\h ....rtt'llICr'ltto b. '~f<:\JU,j b, tu d~l, a~th~lla,J o'flc". thi, 1'1 01 .'1__~ ~ ~~ ~~:~~~\;;U . ---- ~--- ~~~;60-- Mcintosh Hiqh &000' OWtfERS qERTIFI,-~-rI0N. 1M ~ aI 'hi lan4 ,hown httf ~ Qt7d .wfk)~ 11<1",. '- fU~libfd Mrtto=in . fN ~.. (I rAJ/y qulhcflzld QtJ4nt, clrliflH th<1l thit pIQ.' ~ modf.', ((()ft). 011....... . . fYIV'. '1ft tho' iIIl .101., city OM county ~,. tX ctMt a~ts new del. an th l(jnd lkh. .' IH.*t ?!t~,tJn.d 'M (f<lU11.'tnftt." (If fhl R,IIdfttt/<J1 $t.Jbdivi,ion R~ltJtiari' 01 PNChtff. City J-~r' hav. bHn fully CCtnpllld with. ' ... J), /~. . /' / [' ..' ~ <;, /:-/ ""- ~. './ J L"",__ (;) . < bL ~~/-P-/-' ?t2/?"~ fltJIIl# qat, awn" diI. Tf1iI QI1fflft of th. kJl1d ~ on !hit "'at and whoH /t(Jmf I. ~bfd"MJftf ockncw_." ~Ito#~ lICtf. I7l4l m4e!3t'~... .CI..q ..'flual 'UfViy, t1"d "" ~ /i.u. rtC*t. ;<<I.. thiJ.. "," .aI. . whICh. . ". '. . oc.k1kMi9VVJ1V, IMff/w C~ IJII f/,..", ~ N1<<"W l rt4H0tfI and . o/-W4y Ih<JWtt tnon Tn '" ~imp!! ~}~ tIlt 0' PlIdc,;;;;JCI~ ~ ... -' II< - q;;;/rw . . t~ '#f rJgftd '(If.' ~ . Vicinili: ~1gQ no SCl.J Ie ~ Purw<IM 10 tM RI$/dfntail IJJrn:J &Jbdlvi1iQn Rf9uk1tfcn of 1M city ~ FtochllH City =11ftI ;::::n:~u,,~~~~~'f~':- fTflal,*, 18. ' -II ~!/: ~ ~~f:a~;'d~ · ,.".~ ~~!l"f7"fHhl rla/tfl-Qt-wqy, op-'n 'P<1(ft and public df4/catlon, $hown ()n' ... $ p~.. IIW]!. ~c.;IJ()'f~ l>y IM/Cf/i Qf PNc~'r ClIy, (]~16Z 'I I. ""-"2- fJV W :1- d; I),L I... 9 r.,l~.....- ~ - THE CI!yO,. PEACIITREE CIT'I,GEOR61A by; ~~y~4~ ~lJ, ('I)(Jyot . .- .~;./~ ~~v' att"t:Z:-~~/ 2 ~~ ~Nq publkl' city clfdf PtntIant /0 In. RtskJenlld I.J1nd Subdf't'lticn RNtJ/qtlonof"" CilYof Pe<<hfrH City :~~"~ ttzt~'.-~~cry3:-~J:J,H~~'1~~r':fl~ !O~~ be~fl fulf,7/ed. . '. ' !rr,or1fiaim~(rt,-~'----'" >;,- .. ('O><'Il :J/II'," ;~A ~3O,jt1 ".\va, nay lOU Zone: R - 43 Se tbac k~ Front 501 Side J5/ F<eur 30' ~i~~lDdZ'QI'1f{>.~~;jj."'"' ......-... -'--'~~'."~- -- --~ -v - -,flIlO.~"""'_ ~ Hecorded jAt), \~ 11985 Plat Book l(t' Page( s) ).~4~ A \:1=t Foyet te County I GeorgiG OWNER / DEVELOPER: Blatzheirn Pr'operties, Inc. c/o KoonsJ \No()d and Assoc, 206 00k ~l1anor I Sui te 4 Peachtr'ee City, Go. 30269 404-487-9220 RECEIVED .001lS consulting engineers · surveyors. planners _ood & ';ssociates -:_9~~~~NGoERoR~:~rE :o:::cHr:~~.~~~ JAN 3 0 1986 OFFICE OF CITY PLANNER PEACHTHEE ern/ GEORGIA' ~~.----_. -~ 1Ra'~"" _. ~-- I .- ... 1....1WI...~. ,'-lisIl LI! '.!'9"-_~~it~a cc., she e t I 0 f 3 853 f3 I A F 313Q33C w W 0::: ~ :::c C) <( W LLtL, "~- r ZLLl- o (.J )- ~ U "---...._~- U) 3 () o <(= LtJ - LZ LL~c.) ::- U 1-- Z 0 (.J ~~ LLJ LL I I I I , - 1'r--' ..,.\."t.l::~;~-I~."M:~A'1'~~"'~~i.{.~iiW-.J3!l~''-A''~_-''~l'.iM'~-~~;_-nt:!J~~i4'llf:~,~"jj,tli",.u-~~~~1C~~~~~~-\t'lJ.iU:t~~(~~....,~-!i'4."'fr.t'"~~'*""-'!<i~;4.dt-d';-b'9!'(-:>>":~.iE'iii~I";'<'~'~-:iW\~i&J"~~i~~~'~\'~~_!_ '1'11 "-or ---~- '"1''' .'- --, 1... - -- - 11 "'''li- _L N/F- ROBINSON WOODS ES T A rES 1_- ~ S 89034'50/1 E 50.81' - n.. 110 _ 256.00' 250.001 -0 o ..-. 40-.-0 l1J 148.05' 150.00' /24./9' n ~ -..( 5 0 ~ \ f,\ (1) ~ co 4 ,1'\ 0 ! .005 Ac. 10 0 ~ ~ (\J 1.001 Ac. v- W ~ (f) 1'-- Q 1'- !f) "- IJ.J 2 ~ 0 OJ If) 3 0 0 (\j (\j ~ 0 ~ to Q IV) 0 1.063 Ac. . to 1.0"'3 Ac. Vl0 0 z -... 1.214 Ac. . . t() ~ 256.00' "- C\) t.O 1'. (\j r--- --f'J .... (\j Q 0 N. ~ Q If) 0 (<) "0) ()) 0 W 0 0 oq U' 0 IV) Z rn Z 250.00' ~ :)00.00' w ---- (j) ---- f3 . () ~ 0 Q) . i.OT! Ac. . /- - r-... t.O /O'~ (\J "Y ~ - 58PO.~., 3 CHCRI>~O.4l' 0 Q)'/ OJ9~,~ ~e/121.0j 0 1W)0YO ~. 176.3-(' Z r - - N 8 ':). 34 '50" (W . - 6.r6-.. ......- ~-~~ 1\' 8903415011 2~:-c~R~-~~;~;264.18' ,-~ Ct1CRO"4~.J~' ~~O, 4 , , - iii. 3: EASEMF.Nf '<\ 44.66' \'-. ,229.8:)' I \ 75.93'! LLl c) ,~C.11O~C.6a.Q4' : _ o ,~~ 21 03,J ~ ev() . Q) CHORC"20AI rr/ ~ ," ~- () ~ - I 'V Q~ r<1 If /',-...0) 9 (\j In "J (\j 0-' o l.U2 Ac. "'_.---) ------ 0\ /< ,,~ 0 " .---- '\\r.e -,,~ ef (1) ( .-' ---.~-~ ~ oi... \fJ~;\f-e IV) ii) '''',~ I>-??~ oseo .. (\1 ? I' 0 ~ ~n /'Y? ( 9' f\..... it) -J.. \ 0 .... (') II i &) 'J-J ~(\ .\ "3'\ c.- ~o l.._ 7 1.234 Ac. (.0 0) - 1'- o 1'- f<) o o \.) Z ('f2f) 0,';>1) · <.9 k\ ~.?<.? v' .<.,. E3 II ~ 11' 50.8~ lP 179.66' JO N 89034150" W" ~ o lO ~ 0) " .:- \r () n) oC) (0. Co i\j rC10\\C-10.39' 10.52 '.485 Ac. In C\J Q o o , - -.._'"---,- ", (J) \ 55.25\ S ~:;5'5" \ \ N \ \ 1.001 Ac. 80.02' / o 1.000 Ac. 12 15.92' 1.l16 Ac. 10 (J) 14 13 FUTURE DEVEL OP~AEN T -- <i CURVE DATA n r .~~ f!!Tmll ~ o a> Z (f) o -Z ?J o 'P o \~ ?J ~ \ \ fNX; RAD ARC (lil) "- 1 .j()o 29' 23" 140.00 303.75 262.37 2 S4. 2~ N 2 53'1 20' 51" 150.00 298.58 2'18.01 268.07 -~ 3 32" (X) , 16" 220.20 767 .82 428.89 I! 23 . J) 4 ;/)0 11.. f 1 7" 219 . 70 813.17 429.1 ) t.2/. .19 5 7j" 33' 05" 260.CO 34J .86 4/.6. SS t.16..51 6 12') 24' OJ" 255.56 2152.35 509 .1 J 508..14 \.. ;}.IFJ'3li.~~"'",:~~'lIiIiI.i!o'fit'~JIi~&'~Si'~''''' ''f'~~~~,-~-l\Ut#.~-.r.......'-'-- ...--........- - ""1!i:~"*\.~._\IMIi1;~~~-!jft-Jli!i-~""'" --""JlI<Mk'~ft-flii--""'--~~" _.~ 'J.'" LAND LOr: 67 consulting etlgineers · surveyors t planl'lsrs DISTRICT: 7 th ci Ie ~". _~~~~.llliIJT'.....,-~~~ SCALE: I"::: 100 I -, ,~ 206 OAK MANOR SUI fE 4 48~'-9805 GEORGIA fREE CtTY 181.. 9220 COUNTY: FAYETTE1 GA, "REF: DATE: 8 - 5 -85 REV: JOBNO: 65361 sheet ) nf ~ \'~ ~ ~ \~ ~ ";Q o ~ (j) 0.. ,-,l ~ \ \ \ \ \ 2 :~ w Y,Sr C:R/4 O 54' 230.47 I '5 .' 'H\-I\lf\E.LO R\Jl'l 50' R/VJ 270.00' ,~.-' A r 16031C \ \ \2 \6/ \ .628 Ac. 'I~ 600 5/>, <7 ') .5 />" .. ,3./&, W fUTURE OE\fELOPMEI'-rT (f) ~ o o 4::: uJ- 22 () \J..-~~ :-.:-- t) \-- ZOu -1LU \-"' U) LU u- o o . o t"-- ('..1 \7 \ .5\4 f';.c. N 84058'35" W ~3 :3 \. 7 8 ' - I~O gJ () ~ C) ~ j'() () -,- .~ 0 () . o <.0 \8 \ ,045 Ac. uJ ~ . \'-- : () \"- {'<J ., o -- o -z.. S 8902'2.'53" VI :~07 .1~)' <i c'\.;~1'. oArrA Tt\NG 'AAD w,.c (HD \40.00 }O '} :1 ~ 262.31 '25Il.29 1 ~9<J 19' 2&" 1.50.00 '2.98 .58 '115.01 268.07 '2 ~3O '10' Sl" '120.20 161.82 428.a9 1~'l3 . 33 3 :no 00' \.6" '].1.9.10 3\'3.11 4'2.9.1 ') 1.24.1.9 4 :)00 \4' 1.1" 260.fj.) ,1ft7 .36 446.5') t.\.6. S1. 130 33' O'!:'" 25'S.t)b 135t2,. 3~ ~09.13 508 . \.l} \.20 '24' 03" - CHOf(O,,'2.0.4\' 0 to ('..1 \il J'I ~) ~o ,-..) \)' A 6':) \)II' ... ,- ~ ''57. <9~ 0.. ~ s ~ I'Y) ..OJ c..~ CO r:v :~ \ 0--" · 0) (0 \ .000 Ac. C\J C\/ o o / c0 / _\ ~)" 22 ,,) 0 ~ \ (P... \ .-.H9 Ac. t-:~\ "2-\ 30 \ .255 Ac. 20 ur.3 Ac. . \"- -- . 2\ \'-- \"- ('.1 \ .\,79 f\C, 67 L.L. 94 4\0.00' - -- L.L. 95 L.L. 66 Nlf fETLOCK MEAOO'NS \ SEC\\Ot'-~ \\\ u' "-1 .~ I,} tA v' 01 32:~.2C)' t'-\I f HARR\S 8 -5 - 8S \ 90.00/ "",..".... O~"E'. ~ 61 257 .82' I_ N 89Q23150u 'N N/r fCfLOCK MEADO'NS S(C'T\O~~ \ \j LANO LOT: REo'/'. OIS"fR\C1' : -, t \1 COU~1''1: FAYfTIL GA-,- REf: -------- SCAl.E: \":: \00 I JOe ~o'. 8536 \ c)'(IPCt ~~ 0 f 1 '''00''51, . 1 . enginee'fS. sur~e'lors. planners , ~ .~, cOnsu.\l1\\1___---.. PEAC\-fTRE€. crf'< .- ________ 206 o/>.K \.It-tIOR SUI n::' 4. ~ .' .. ,I 481-9'220 ......~ ~ ASSOClat S 487-9805 GEORGI/>. 3\269 ,..--~"" ~'!f.._".. \.. (": ~J \.. f ~ ~ \J , f\ ~ I) \) \) Iil ~ (1' "- (1) f'() o .t ::> .., c. ,~ \. \. ~ ~ \. s~. 8 C) 0 .:3 4- ~ SO 1'1 C ' 250.00 . r-\ ?J /, Z:'3 c::;Z .c?c' ?O' c;e=:-?,.e' -r- ..L7~j1 ~.z,/ C:=-~..s ~,--..;-/ e-r<-/ 7" /L/.800..,3C/ '50 n,?\./ ,~ 20 . C::>~~;J/ .-/"=-,JC;;:;; ~ c;::-~~ ~ ,--,-/e;:-;.y -- --\-- \ \ i~ \"....../ / c.L'85 ~c. ~-_. L /J CO I' ;OV" ,.' /~ 0/::7 --;/ :7' i jefferson ~ consultants, inc. UJ r- lU ~ 'i 'JJ 0.. ?J 1 \ \~ ~ ~ IJJ G' ,~ ~ /-1 consulting . engineers PO BOX 2621 118l-9805 GEOnGIA :-r- "-::::::-'?'e'C ' -~/,9/' . ....c:?/E:C . ,;-- <L4,~' -~----- (&\ '- / ~ Pt/<../S7C=A3:?/,..:::;) CO vA!? T ---' ~c::> ~ ~ ,/ ",-/ t:::.- Bs 7...-/G' 7'2::::) ~~~ ',e- /'" .,?'<./' c::7~' /-t/.L/'/ -/r....c=-,/ c=- L ~ ~ c//...../ (C) \ '--.-/ PREPARED FOR: surveyors · planners PEACH rnEE CITY . 30269 t181..9220 L.-"/ /<:/ O~ REVISED FINAL PLAT OF LOTS 7 & 8 WHITFIELD FARMS PHASE ONE T/'/ /5,- ,/:..-'c "'" ,):/ -('C~C ~-",:e-c=~ ~;...~.r--:::..-r~:; .L-/"':::: ~~- c/',/ :-;- /C' ~"- . c"')~' . <C'/7' "'",' ,'--crc.'~ ,/'J,..c- .~,L'/r,)~:':'CC' ,~....'-/€- ,-~ r-L/,L./".. ;/-"""=/C"'c /'-, ~;c''?k?1;> '-.' -;? <; A 'c', ,/-' "e-/ > c:L''/';' /~,,/ ,.c?c. .-L:,,)./, 8c:::<:::?c /(;:;; -_ ~G / 'c-/ Z - ,/ 0-;/ c-/ ,'..<..;,<.-0:- ~--'(.':/e-~~~'--","" C" -7.L//~C;;' /.2"'E{//~/c:'">,"-../ /5 -/?, .s"'~/O.Y'/ "c.?A./ ~~~';T/o~,..c::::-.?c- eo' ,e:::/",e'..c=-.?/.....4..../,.c:::-~G:5'~ G",.c-~ s;: c- "..-~.c-~ T ~o ~,/ e:- - ...,- c? C/ ??<-,,/ c/ ~ ~/ c=- ~(C /- -=c"'7 ,/ ~ c;;; c=:::; c:::> ' c~;.e-r- ~.~~~/ c-~.?~ e=-r-r-,;>e"......~7 FlNi\L SUi{VEYUHS CEl{TIF;C/\TE It is ben~by cprtified that this plat is true and COlTect and ',Vas pn'pitred fnJI1J an actual ~llrvey of the property made by llH.~ 01' undel' my supervision: tha t all mOllllllwnts ShO\\'1l hereon actually exist 01' lire I1J,Il"ked as "future" and thell" location, size ty. pe, and material are corrp~~~ shownt \4,~ pl~ <;:q~,1fonlJs to all requil"ements of Georgia Plat Act. By .~~ '- - ~~~~.~x... H,egistel"eLi Land Surveyor. --) N o. 'L-~ L\ .':$ Date:~ --~ -'~Z I,'INAL PLAT APPHUVAL This plat complies with the Zoning l\egulations, the LlnllDevelopment Ordinance and ;ill otlwr regulations governing the land development fat" the City of Peachtree C:ity. City Enginee1' Date Ci t y Plal1lle1" Date Mayor/City lvlalMger Date City Clerk Date RECEIVED GEORGIA, F,r.,YETiE COUNr( Filed znd Recordt'1 this o<.y cf ,19_. -_____.f,t Bo:k , F2t~ . k/ a;,. &~_ ':~ (:2rk APR 10 1992 OFFICE OF CITY PLANNER PEACHTREE CITV, GEORGIA LAND LOr: 0 '7 DATE: 3-2-q2 DISTRICT: -:7'xz/ REV: ~~~C ~ ;::r-~ c:::::=-c:=- C! /' ;:r-~ COUNTY: ,c-~c/~7rr::::G;;c? REF: "L--- ------------- SCALE: /'''1 50' .JOBNO:8~3~/ ~~~&::~!5"'*',~~~r\tf..~,~~j,;.~,~;~'l",~:A,.'i,f:.;","-,--A;":j ~",,~t...:~~~~'~"f.1ltr\>'~"~";~~~:"':::~2&;~-~_~~~,2~ _41 ,\F !~ 735 7C ~ ZONE R-43 SETBACKS = FRON r"~s} ~~iOWN SIDE 15 REAR 30 .!fIr.A -< "~fd---- b_~",,,,_~'ilISIiIIU1 ,- ....~; FINAL PLAT WHITFIELD FARMS PHASE II SECTION l' LAND LOT 67 7th D\STR\CT FAYETTE Co. GEORG\A 1/11/1988 '''1'' It~~:.. ~}~.~ ~~~' 'I. :"~ ,:, \, t1/ .! ..~, P ~~t. : :0'\;, lf~~ ~ "'" I ...... '.J ) ~ ~;., i'. ,:"t.i \ ~.' . ,\ 1 '1.' , . !. 'i " \ , '- Vicinity Map no scale 1 ' recorded z/z _ J 198t3 plat book (5).-LfL- page (5) _/~4.,\-/~~ fayette county, g60rg10 I.OOIIS consulting engineers. ~~OO. & ~ssociates G~3R~2\8~~J surveyors. planners -.--------- PEACHTREE (:rTY, 481-9220-487-9805 \ PREPAREO fOR: JOHN W\ELAND HOMES \943 HY ANN\S CT. COLLEGE PARK. GA. 30337 (404) 996-\400 .~ .,.,.;: ~~ ---...~ ","' M.... -- -"l!!l'r--......~'-'-~_...... .-..".- _.,.,-~--,.._"-,..,~ fL.!'!::.\. L ~ 11 R.'{ ~lQ ~).. [1: RI lEi ULL Il is hereby ccnifieJ tt"'tthls pllt IS tfu1: ,\ll,l corre<:t :lnd \~l.5 prepHcd from In. lC.tU11 surVCy of the PfOPCft.y Ill),k by (l\<; 1.Jr. \J":.,.J~f lY'f SUI\2t..1SIOJ), tlut -lll ",,,n,,,n,nts sh,,-n ",,,,,n ,",,,>11, ,,," 0' H0'1"'I)"'\" 'f"~'" ",,' ",," 101.:.1t1011. Size type:. 11hl Il'-ltCfIJ\ .lf~ ..:t>rrr.:..:tl) Ish.p<o,lhIS '1ht <:onforn\s II) 311 feQlJircl1lCIHSol Ge:IH~1J Pllt ,\..:1 lIy '<..J :J.....- ,t~~. ,---- \{":i.I~tr.:re:J UnO S',,,;:;',, "-----~-~----' Zr)4~ No,) I I .-;::-~-- D :}(~ _~-=-.::. \ - 0: fhis pbl compiles ',vlth lhe 1.00111& ReglJl:llioo,. th~ Llnt1 Development Ort1inlnce ]11\.1 111 \.lthcr re~\JL1ttOns ~ov.:rnln~ the Illll.! dc\'dopmcl1t for th~ ~IJ.Q. ,p.e.~.'".t.~"'...." .'c . " -.;'~ ~. /11 ...A I J J -' J$'Y " ~t!._.. __f:1/~ --- --- '"~ r cIty En!ine~./;~,// ""'. /".. /~;z..'<J~.~..;".~... .-;b. (@.'-~. :-:-....>J-;...- --- 7/ I~~ I ,~irvPlln~r" LJ' /4~DW ,.t ...//{:I/ _ * .' ....t...P~ ----,/ ~tly) ICil,/ M:lOlger . ,,: DJte: _~ v, . a ,t_I.YO ~,~::.!.Cl .~~)"..~.r.~__~~L-- City Ocr Dltc Elt:!.nlJJ"AI..Af~B Q Y At LAND Lor: 67 DATE: DISTRICT: 7 th REV: COUNTY: FAYE.TTE., G~ REF: SCALE: \"::: \00' ~08 NO : SHEET \ OF 2 I rEM SQUARE:. FEEr ACRe:~ --,,>-..--... ~ ----- ~ ~ \ ---- .----- -- Sf roots 69,36f ' .592 --- Graonbelt ) '7,733 0.407 - ~ othor (Specify) rot<J1 87094 ' .999 Mdn\Olh 'J Hi<Jl SdlO~ .... " . . -, / ~ ~----...-- 8536\ ~~~W""""";'"18;!lf' ~ :1. /1 '.-f \N~~ITFIELD F AF~MS PHASE I ~~ IJ- VL: 0 Ar.L~ i::-- ~ ,"."', , J ..., -r,/{.'\/ . ,...,.~\ ~ f f f (-.. -. "1 ,,~<;J f /- ;...-.... I L1' . ',_1 '._" 3.75 } ~~ ::) c' ,,_ ' L_ /; '."'~1 "L=~",;) I L. ;1 ,'I I I ,..-.... lJ r~'" / ~~ / " /' . '-r~ () 0 / ".} I / I~' ',~) ''')I "'1 I /':7. / ,'j El/J. /1' '.;.J.. {.'., ...T.......). ','.'.' .;,f.'.'. ...j)~..... '.;;f;"j'.'... ...t.,~ <' . \\' :\} ,. . ,:,.:..,. ,"It. '", ., '.- , . ,._11 ..'...."~r.'\ "y' .h'). ....r'i!'./~ <[' '..~ ~ ,:( '-? r . " : ,;",,;:.;) ;~. !~!;.,,)' '=\~'",. ,r: '~-,.;I '\J' I.f')<', ..f),~",'iJ... ,'r, '.1l. .'l,/ '1\.~!1 it' 'i' ,~ .~; ..',.,....,.1., ........,..}... ..!,.,......... ..~....... .' "1.... ..,dr'.....'...........,'.,..;JI.o...,j..., ..,'....'..!.. ,.'a. ..'......('.",...'. r" .', .,"'.;,.." .,' -" ." .,1j) J,: ,:,' J 1,; .,,:2) ~l.~,. ~. {d ~I :. . ../~, , J'l /. , 6' \) y- O oJ . lJ'. ./ y, 9, ~\ vVHITFIELD F AfHAS PHf'..(3E I ~"-,"_...^..._,,,,_",::"'__' ",;"._ ..'. 4.."'-......-._. c_~,._.~ .:;,a;.,. ~:. ._.". .,._ ._ ~&-. --..:....~,-' .....~_. ..-~';'::.-.~'- ~ ~:, _',--,11'_ -,.';...........;.~,~ .~" ~....'...-... ,'.- '..~ BU~\ . 5 0 I F< / \^/--- N (39')34'50" W lBO.OO oJ' .~ 613 :'.' l]) \"b 0 :) . r-) \ /, (j), S> r'~ 1) :\:~ \j> /\) /f) ~ ~) \. ~-/ L-- 'y '< ;'j' , ,~ \ ~,2 . J / ' /\ . ~ (:': 9. I 5 ' (onsultll)g i ' , . C) ~- ,/4l.51' 12~.O(), ~-....:..:.;.t..",J'_':'~~i.'~4_.L,:,~,~'_-"" '. "':.:,' " S (36? 4 ,!70f3~:"-'~~' ~\ /, (),to\ I. "t r(l, r;". . 0: \<0 :.: I) D< ".J cO ,." '<) -.J . ,. C:, 1.,:303 Ac. , . <; C) 0' . )\ )!n' \ o . \ ' /r 0 (... \ ; -~ ~ I i .-0-' --0 ".. \ / - , ' \'. ,\I.,l - '-.{/ ' " \. .-' ()-.- _..1...", C51 () I ,.<'" \ '(\ / \ --,'" ,A..J lJ' I I I I () \ l" ~... i ! .....,............... c~ ? / '. . "--.( l' f \ '( · '" J ~'; _./ I ,.',;c},j >> ,~) ...-; ,':} .'1. I ';.1 I ~-'11~) A /80.00' _~~".......Ji.-~''''''';'~~'...;.~-~".....~_~ ,.j'_,' "~'.'.",i S 86?4/'08" [~~_. / ,/ \, r' ''''~, " I / --?/ \ '\\ \\ \ \ \ !::.~';::/ .~;,;-.".;.::::,~_' F'::'::.__':::"~~;;_:L';""..:.' _-~~~ ;:-~- .;:;. --~ ;.::::..' ':" V ~"1:"~_ :'::"'k'_'~.;.:' ;:::..-.: efl8ineefS , pq l. i)~\P[ U p pitH} rH~ r~ .) surveyors .., \ !' .. r ',,' r' ,) XJ () (JJ -- Z ,~~-- eJ) I () --/ ?- I \ ~ \ I'."; ..JJ iT1 \ , " ,: Lt) i ..~ I \ I m_~.~ ;0 r" '",) ]:.? C~J 1-' ..l:.' i r1 1/ co C~) JJ "'--. " .. <;:::.- ~-... ,J 0 H ~'j \/,/ ! E L. f", f\ j D H 0 ~11 E S I ~j /~ ~~l H Y ,6.. ~, j ~\j I (3 CT. COt.. l_ E' C F P l\ f? ~<, () ;~. ,3 03,,~ "1 (40/1-) 9')t3 -1<,10() . . r I I ,L'...1"i'.) U." I' t . ," ' " .' 1 I. ,}:.) r1 i \.., -'"j''' ,..... I. '.) ~ ''( I 1 I \ i G -( .' r" 'I f ^ 'I' I i,iI': ':. I H [', r \ I ')" r' I. ..'.... .. r \, : , i (~) . , fl,,- e ""'/ ~ ~ / ",</ ,) V) ..< ~< r: ri,) ~" /I ' \ ,(\ ,,\'\ "( t h r: A. ,.( crT [: (~ ,\ . '..... L I ILl ....r i" _ 100' 1-j\--f38 r:. . ~.-~ (' I j....~j()! 'j i 'J I \ 4 1 .~ ~~. ~ ~ i 2 ~ , ~ ~ ! I ~ t t ~ ~ ~ t " g, i i ! 1 1 j ,j I i 1 l j i f, i ~ I J I ~ J I l J. J I J I I I ~ ~ 1 I ~ I ~ :~ 'I ~ :, .~, l ~. ~ ~ I ~ -{. ~ ,~