Loading...
Willow Creek C.€f'tificiJte of Cedici3tial State of Get~'gjd (.l-~..I1ty of FiJYlJtte ~i~ tJh1'€1' of tiie lCliv shr)~dl on this plat-..;'(.xnc;>/lefJtj6s tJJ;Jt,.. tIlls fJ Idt :1'<3$ ir,.:JodfJ (rem i:fl at; tlJiJl su'vey, ::x~J fC(" ViJ ll...:~ r,xe 1'/;;'1J Ui/J $U ff Ie lency f) f ;''';1 ich Is ;:en.1JY i)l.:l<noif 1etj(filJ, IftJe8 ;'J?;1"eby C')fwey in fee 3ifr~le to the City of FeiYYltf':;e City, r>>X9jiJ ,:X1d (l.I'Uief' 'l€dic.Jtes to Ui~ /j.$S; of ti~ ,otblic ((,6'/1:..'(' all cdrt patr,s, eiJSt;'/f,s;nts, lfeertelts -Jl'!J pcolic places :j)(];'rn iif:1'8C1l, axcl.:.)"Jt tJiOGe ea.-J€"''';:.Ylts ,js.:slg1ijtl-~l on UH1 pI.3t a.3 otto€'(, IJt ilHy co/rf)alY e;j.~€1ra1ti3. I ((.f'Ui';;f' itiYriJnt thdt I hiJVe U"re r'itjlt to convey :Jai/J I~/lJ occo('dirfl) ta Ulia plat [.tlIl do l'iP.(';;by bind myself ,Jr~l the C'tdIef'S stiJ.'3Gf1cent in title to rJeferifl Uie CO'l;;"1X:lltS ;31/11 iXTe€ffl:nts .'5-8t otJt, '" IN;tIrU:::S3 ;11 EfECF, [ tJa"e';:'~.Jf1t'1 .set by irr!l an.,q ':~~r. my '3e;Jl thi.5_____:.L ,~.t?J....r18y of -- J.\Jk'Y...-----._ C)J .-~ (s:;;-:er;-zFKi~jG:l1-..-..---; -.-...-.-..... -. --. -- (~~L! .~iJ ~~l kNI& ~~t (t8 ~~ . fhe COf1'1eYiJ:ce of 3tr~et3 JoJ ritj1ts-of-:,ay tr"J f.."'lolic r.J:;.tlicdt iO(/.3 f.nm'tn en U1is plat iJoe r.en3vy dCcfpted by tr.e City of P;JiJI.htree CUy, rE:rgia. f;1J3_______rj;Jy of _~__~______.19___ . n-E Crry CF H3AOUH.:E CIfY. CEOf?GIA 8y:-_~r&t~u~L.d~~~~__~______ Ndyor~ / ,~\\\\\'.A\\\\11f!'Jti'''I'' 1 ~ 1 ,,~~\\,~\~.. I l':lI..;t~ ,I 0" ~ X1t,1a!~/ cl~ ()L'tJA!.<..(... -- 'CI.!-li L~u= (L__ /~ ') ..'~ 0 Cf ,.. \\ % CJ ty GJ..r}; .s .. <. FX~IR{-S ro-,. -:::, I .: G "'~"1'" ~"_r' \ ~ r) .... D' \ ~. .:" . .-.~~~..~HW1_~.t~~-,-~-J:-!~~~-L___ -.;; .'. 1..d~}";(l:t)l,q-.bll/~ .:::; '. ~ . /.J ( ..' r'\.. t! .~ \),". [r J", . \ '. ,..... ~ ',. 'I ", v 1.... . ',,'..\ ~ -:<, V{/K- ....... "".).. s:~~ '-:III't~~ fjl ~~(...1.'.\\~:-''\' .. . I ,', rl; Illi\i\\\W' Qe:5cr j ti en AFiEA RESGME Srltii:A'e fe~t Acres 'No, of Lot3: (2L 190,76~__ StnEet.':; il.3,114 C02€1-ce 1 ts _---.:J8J..Z2,J ___ OU'!;r G-f.O A.) 7,468 4,38 _0.99 ___ 0,09 0.17 Total 280,07 f 6.43 '. o f)f J:'.- - erS() 11 (~OllS III tan t eot19ll1tillg OJlgilleeti:J P.O. EJox 2627 Pr70ne (170) J'1E3 7-9220 F.[(\/AL PL__ 1-\ T OF IVI ION EK w L__ A (\/0 L 0 -r" F-A YETTE 128 C~OC)(\/ T Yj 7 t (-, 0 _T~5 -r-F? _[ C '[- GEORGIA .3.- V Ie IN I TV MAP (N, r .S .) --'.~~ I.;; ~ . , lONED: LUF? (NITI-f Gn SETBACKS) SErBACKS FnON r 20 ' .s IDE J' ~ F?Ei\F1 20' (EXCEPT 35' ALONG SOUTH FnOPERTY LINE) GE/'JERAL NO rES: j) 51[J" re/xI's to te .$8t at all r;rr:fJerty ccrrers. Na rWiJrS set dt P.C,'s ;]n{j P.r.'s of ccr'les I..Il1e55 it is a Lot COrnl;Y', 2) Lot.s ta te .'ie-rveIJ by .sanitary se;'if:Jr by PeiJ(i1tf'ee City ;~iJter ;ftJ .S"Ij;,'ertJf}tJ ;,\uU)')f'i ty or,d h'ater by FiJ'tet te COU1ty ;fater Syatl1ffl. J) Pe-xfltr~e City itater ~J !3eiveralje AuUiCrity retains a c.'O' eJsement eiJI.)l sitJe of piping) fa' the p.f1Jr)Se of if if Tess, f;;fJress (f~ n:1Jair of all sanitary 88;.,1;Y' atnxtcres. 1) [n Iny cpin If;n, this pn;p:rty oces not lie ;vithin tt~e 100 Jei)(' flc()lJ plain iJCccrdif1i) to ft./J D. MtfJ No. 130018-fY.J9CD OiJtetJ NiYctl 18, 1736 (to . ~ (Sioe) J' pr'ov ided that iJt le~J::3t 10 ''jf~fration i.5 ma in t iJ lr-;ed be t :'teen dhe 11 inr)S iJrtlJ cr.e 20' S€fJ€PiJ t ion i.r; f-,rov io&J fer every 10 uni t.o;. c;e~L)~~AnCt'-t Ov: c~'ie't- \/~.l'-\ r~;), ~O}.\O Vt\C~~~.) Al"D r.1~rr-lAC;nC~I...:~ f<e~Cr~-O~D ~2--\ ce~o e~'("~;~. '28~1 F~..G6~ 21t=JZ.~ '2.<;.' ~\, f\r,tc.~JveO It'l 06130 tt:.tK \~~ll) PA\~~ }'O,....I' 4 ~40 I "--""....-~."'.,.'-"'>.''',.,.~.~,u~ ;~lI1'veyOJ'9 Final Plat Of: Prepar'ed For: Peae") tr'ee C i t y, GJ' ~'/VILLO'N Cf~EeK SIJtlOIVISION B()B J\DAPdS H<)MES 115 Lloyd 1\ venue Tyrone, GA 30290 (770) Lt8/~466J Fax ~ PfNAL StliVEYCH5 CEflf1FlCA fE It 1.:3 tieri:.."1JY Cf...=t'U fjetl ti1iJt th16 plat 105 true iJlid ct;r,.~t drtd ~1as prEpared (rem ;:Jl ~'<Ctu,31$U'vey of tJ",e f..:Y'Cr;er'ty ir:i.JIJe ;JY ,t,e fX' uid€,' IllY $I_IJer'l i31(..:("I; /.hijt all rr~nur~nt3 ~:ril]ivf1 her'€co Dctually exist tll' tre m&'ketJ as "ftJttre If ;:J'tiJ U;eu' ](."'Caticfl, sj~e, t~pe ad f{',;Jterial ;;.,'e corn:ctly :lYJ;,.,n: nlia plat o:t)f()fmS to ~l r~qr~"ffi'':-1l~ 9,~)e Gecr'lia PJ;-lt Act. By: ""t>._~... ~"",".~.,~J "., .. --~-qu-;ry-C-:-t-Jlr;h~la--------------- r;er}istfft..~J C€'if1)ia La-; SI..I'veyor Nt) 2)~~1- Date ~:l_~~:l~_ FINAL FLA f ,1J-l=f1(j'/;1L This plat cCttJ)l ies ~I 1th tJ';fJ lClf1llif) rer.,"JfJIJt icr,s. U)tJ la',{j Ijeve lcr.;.ment o('duJ;)("!;e i)(id all IJu-.et' rC--f}J IiJt ion:; gJ'~l3fonir:y Uie land develt.:pril3f1t for tre City of Pea01tree City, ~~L~~!!=_~S:~-:'::~_ LQ_~.?~2~___~_______ ___ City 'tfit)ir:€'ef' Date:> --bCI11\~\ _S,-~L_to~i~qet_____~__ -___ City Pli.Y~:.r l Date - -- _ 2 'V~\((.I.!VL~~0~__ U2:}:_1.~C_-___-___- Ni.J~WCitY i.t)',i]lfir' -u DiJte ~llflA~,~ul-1J~!eL'!.(t - - L~.:_?.-:.CZ x_ _____ _ __ Ci ty Cler'k 0 Jt Date I'~.~ IN rEN,."NCE GIJARAN TEE (f",e If!Jer.3i'Ji;:J(J, its Sl.JCO::S8i:J'3 iJ'!J ;j:.;SigXi, r.er;;by iViJO',)(lts ;j{/fj t]j;]f'antel1s ta trl1 City of Pe..xJ1tr€e City~ lj)tJ full :Jrd cOlrplete Ir';Jinten,".X)',;e af a c€rtain iily;.t'ovemcYlt kr1Q;v(} dS ~!!Il-J:!2'd..~~EJ5__.2llJr.!1~.jJ!l'i____ iJ.(J more fJdrt1cu};)(' Iy cJiCrln in Plat Bor..i< _____ , P;Jt;8 (.,,) ____.____~_ , of tre Fayette County f?ecords. . fhis :1~'1";jf1ty :](ifJ f}JiJraltee is tndtJe in iJCcCf'lJaf)ce i"ith tfitJ PeiJfJ1tree City Li.YifJ Oeve]pf)f/Jt;nt Ordin&iC8. (his (jJiJl';Jf1t€8 incllj',,~s not ci11y piJV l(}f) rot also ,)11 other' i:f)- pt.JI't€1~ont structl...res and Btf..enities Iylr.9 ;~ithln Via r'itjlt- of-~iijY of 8aitJ r'f);jlJ i.Y~J in U"rfJ r.F€ercelt includifY) !;)Jt f;Qt lbnHed to all cU'birtfJ, dr'i)indfje pj~e$, CUl'l€f't3, catch ba- sins, dr'ainatjlJ ditche~ bike !)tlU,s, cijrt fJaU).s ::x)'J pede~- trian />JUiS, UtHities r)'wf:ed i.Y'!) cfJef'iJtetJ by d g)"~(nr!--'fl- tal bcdy or p_b1 ic uti 1 i ty C(.f(f)fYlY fj1iJl1 be ti:e n:~~{)()'3jbi Hty of .'3;lid rjove,..."T.€-ntal bOdy 0(' pI_bl ic ut i11ty CCfr()i:A1Y iJnd f',(Jt U:e deve lCCeI'. (he l18vekp=r sr..all Ctyrect and rEpair' a' C~.fl3e to be c()(' rc'Cted aoJ r611a1r12'lJ all tJap.;j()es ta said iIrf)l'o'/ffr.ents re- -- sul tint') from (.flY Ci]l.Jse i-l'"Jt:j06VI3r. In the eV~f1t the rJeve 1- Cf]ef' fails ta correct 2ilY (Jar;iJl)eS ;'Iinin U'llrty ("]0) d:JYs after written flOtice UiF.n~"of, tiien $iJjtJ d-.lnij()f1s Ir..,jy be corrected by Uie city dol all CO:3tS iYjfl cr';~'?JS bil1lJfJ tr) iJIId paid by tr;;; deve1opEf'; but this n:medy [/)'J11 not 1 iU1Jt U';e city, ;]oJ it .Tall ij150 have d()Y r;;-fr;etJie.s aWJilL-ble to it as i.l~("'O'tfd by Im~. (fie t:;'nns of tili.'] Ag'eetnent .:J1al1 be fer a periOd of hiO (2)years i>>)inning en U'ie ~Jte of ;l'ritt;Jfl -XCfpt,Jr.03 of eaid jup'ovements by the city iJ."3 ev ide'nc::.Y.1 by the fin;J] pl;Jt {~!J"Qval af .:JiJid cClr~leted itrJ.v'OVEtlietlto5, After uie termlndtion of said t;~'O (2) yeu' pe('it.."Q lj~e city .-.;/);J11 be re~~"'i.sjJJle to U:e clt1Lf.:'YiS of Fe;JtJltree CJty f,X' the IrHint€(';JliC9 of sairJ ifrpro,;emGnts ;]S pro v 1f}etJ ;JY 1<1;1. No rt>>luiJY ard iJS!3ociiJted ritj1t-of-j'lay ffiall ;;e iJCcl;-pterl by tile city (cr tl1iJinteni.JfiCe 1..I11es.s it s.(ore~ 9tJ Co(' i.'DoVe en tlie city'.s ;Y5,.:J~lt p,3Vem€rlt riJtir,'() (enn. FnJvi,JetJ, ;-,.m..ev- /Sf', ;jny d,:Jtr..ij()es i,'hich ocCl1red pria' to U~e enl) of :-3ij1,J th~) (2) yeiJ' pa'iod ;.y~j ;Yh1ch .still are I..IrffJiJin::d at ij',;J t€f"1nir';jtion of ."3aid period .si~ll reu1dln Vie re:,;p':{isibllHy of tJ:e de'lelcper (;yrittffi notice of .':3Jid ,Jar:iJtJes lr.U<Jt be given f..'f'icr to U:e time the t;-jO (2) ye::x' r.:eriorj :;,jtjs). IN ;U r~ESS ;lIEF-ECF, tr.~ deve lq;€f' hao5 CiJlJ.SW th 1.') A'ff1e1r.ent to tz exocut€.rJ by it3 'July iJI.JtJ"f)(' iLed officer;;., thi3_~,J-7::..I:L~ day of --~V~!_-Y--------~ , 19_1~j'. t:)~<:J 0' /' a~: ----!'-lt2.r:.'..!1.. --. -.... ---.-- .-----------~ (1 tIe: '7 I ' --, ..;;;.:. ..-.------------------.--- Jt R~ A~.~' ~'3 ~a / ,"';0.., -~~"""""'~..::I'~~c.;..~".L:.~- Land Lots: 128 Date: 7 /8/98 Dlstrjct: lttl F?ev 15 lons: 1/22/98 CIty, State: FEAOtrrEE CtTY, GA .9/EET 1 (F 2 Coun t y: Fayette Jcb No.: 961226 (11 l '., j I .s: ~ CJ~ l.t J ..J [}J ~( ~. '-. 1 [r~ ~( ~ "'-r ~ >- ~( .-5: .T'~ C~J ~ -'1 ~r~ -.:t-...,_~_,:-_~,-....___ .o..-~...~..........______ N5,1 '48 11 E 39.93 ~ .~.. ~ ~)-,~-,-~-- "" ,,,>0 \:0 '1(:>; \~ . (":)' ') <: lu Ul f'\) If) ~J ~-- 11 J \ L C'[ -:-.1:: C:J Uj f...... J "'T L L J (~ CIJ Cf) ? ,-; ! U Cf) lU n~ (f) <$' I)C/"tj' ,: 50.13' '-. N65 ~OJ. '~) r'-" . 'c:8 'E T CW ilf qE \ .1 (!:\~ <<'/ ((y (~\~ "'\ ~ C.T32 'f If)1 t>.\ 0"1\ 0\ .....\ '0.\ \\) \ (51.\ ('1\ ..,.\ 1(;\\ h\ , '-\ \\ \ ',0\1 \0. \.,,0' \ 0'1") '\'{\ \. ':f) (}. /1..0 Or;j,......'._..,..1.. ,/' rOo, ' , ('('""\ (?C 0.\.' '. . \0 ). t) 7 Lli'E Ll ~ ," i2 klo.. >- \, :>:: I-l) ~, " OJ f\) 0: "> ~ ~ , /"1' I) r 'f / ,~ "J) / , /.} <\1' .Ii { , ~. 49J () .'::14 ^f55:63'2eE' ""'.,- 111.0.3 \''- srunM [)HAl M) ! YFE ') TRue TUPE (,'~ T CJ1 E3A '3 IN 821 ,1 1 815 B 1 E31i1.<15 24 CMP COt JB1 )LNC T Lh 80 x t. 1 !~ EJ - nun T TOP PIPE SIZE - T YPF 1 ) A - 1 c '. CMP L13 L.H L15 1._16 Lll LiB L[) ~ 6 '1 - I Jty 1 T'EAfJvM I 816,:J7 INVEFF L12 I I ~, I II) ! (0 I (\ !' I r:x:il ~ ')'~ I i ,~ I 4 " '-'/ C I -.J) J I J (.1J . . ~ J , - ( , . 1'-../ ;~ '. . I r: . . 1'-.. i~l' .. '~II ,~I .. . :'1 ~ D1i / t. . '11/ ~C9--~ I I ,.,. ~ ~-~4 ! ,'J4 55'^L~S' ~ ~~ R/W . ~' ~ .~ -1 IE 50 . r-'~-Li~'~ . Oq 'I \ - .J' r-;y; r--C18 \" '{, z '.~ _ --- \ / r -- ']45:i'f \ \ \~ C?~ . ~ / C \ -- \ " ~ -'T---r! ~j4\O 03 \ ' ~ \~, (./~/~.. 31 CHr-l.- . ~~ l. \ \, \ ~'6 \/ ()\f~ r C~L \ \ \ '-[>\ \ ~ \, ~ Q \f'\\~~ %. C~I \\ 'J, ~~\ 1.] ~~~\ )' , \, ~ C2.? \ \ \J' \ 1 /1 II,) \ \ ~\ \ , .,.' ~,,/3 I, [J)\ r~,\\ 1 ~j ~~\\ - I~\\ \-\')\ 4rC],:; \ tn,\ ~i\ / J i~\ \~\ , t. \ p'\ 1 [J \\' 11\ \ ~\ CD \ /' . ... ' \ \ D I'll ' \ ~j1\ ~.< \ \ j, 1 / ~~\ ,,\\ 'i\ 1))\ ?} \ \., t~', \ - ,f\\-r:\ ~' ' . .Y': ,. (5).\ i\ \ ,~\ '_1.)\ \ ~\.)6 \\0 f~} U)\ ~\ >~-!\ ~5<\\ " '\ '1 ~~ (3; I' (''':'1 1.ef 11;\ f\)\ 'J - \1 en! I'D'. & \ \ _ ~o'2b !,',' ~~ \\, ~t- \ Lfj y c,3U r fD\ ,..' c.t'- \ ~ :J- "j.,\ -I. -<:1<fC ./ \ L t ']0.0 1 ~7(J rr~ 1 q \ JI\T'Ji \ \5<;::(.0. \ r ,,~ ~L' ~ 1:\ ,')\10 ). \ \, vn\-- l- 0 \J'\ 1(\0 ~\) I C02 - C~ fCJ1 BA SIN f.3EAfUNG OISfMKE --'.------.----- ----_.- N7t '23 'DOh ,12.0-1 ' ._~.__._------,----- --------.- N65 '03 28 E 13.29 ---------- -----~--_._- L J S80 '50 20 E 20.00 . -----.- -~-<--------------.._-- _._--~-- L4 SJO'26'1/Iv 13.16' -------..- --_.._.--.. L5 530 '2611'lV 26.58 . L6 5r'$t1 '5155 ";y 2'L 13 . -~_ L:!r- _~~14 '5 ~ 5~1~ -~~--5:!.Fi. U3 530 '15 50 '';y 3 . 35 -'--".-- L_9 522'58Jf)';v 30.60' --- _..._--~_.- ~-----_.._- L, 10 529 '5611';v 22.00 ._~-_..- -.--.---.-..-.-.--.. ---~-- L 11 530 '21 '3.1 ";V 1 . 38 -.------ --------~------_..~ N 12 '291 3';y 2426 -,._--~-- N25 '40 '46 'E 48.58 -.-.------..--.. -_._---- N25 ',10,16 E 28 !]2 -_._~~------ -~-_. --------- N8B '4,1 'J5';y 30.55 -_."-_.__.-._.~- ------,_.- N41 '3/1 55 E 26.16 _<__._____.4 _~..______ Nr11 '3,155'E 25.YJ' __...___.._ 4______.__ N06 '1/1 21 E 31 .68 --~-----~. ---..--.----- ,'-;65 'OJ 29 E 50.92 . 812 Ie) 2,1' U;'P \ M4V'CV (" c:: i' q ~ V', /1/ ) 36 36 c,'-tP CMP , J;v2 Hf,4DvMi CU8 09 83 t 13 829 . '16 ('11 TO iB,1 S 1"/ I ~c l_ r. :J ff04 rYA(iK ~ 1.168 Sa. f- r 11 ~; ./.;; -<:'1 /"'\ \ - / ') . \ ~ ~~3~ / ~ c..1.- '\:~ /~ (~ l ~~,/ ~,~~= [12\ (1"1 ,\ /. '---... i :EADvL1U 7 B3 1 .~:>1 831.00 36 CMP ][.).. CMF-' ___ JtL~.QjE__...., 3ti U1P L20 S2J '2508 E 3601 -,,--, --.._--_.._--_..~.._._-~ -_._-_._.~._-_.._..- 1.21 tJ25 ',1046 Ell to. -------. -.- ._~,...._----_._~ L 22 N 7 t '2 J 00 ';~ 1 B . ,11 -_._--_..-- ._--_._--- -----..---.-.----- L2J NIl '2300;y 25.02 ---~.._---~_._---- -_._._~-_..- 1.24 Nil '23 DO';y 11].36' ~..' ~ i -..1.__ --~--.--------~~-......,;.;....---------..:.-..:.--,,---.....~,----"---.---........................-'~-~-.--"~-,,--..,,_.;:.;...:.;...... -----'---______..-_--" ~~~-_..:......~.---+.........~~......;.---'-....::-..;"--..-..-"-~..-...._,,~____...o....~_...............'_~~_.t......_____~__ ...--<k...._~._~~'_-'-'--,~.~~~_~..:_o....c:~.~__"____....,~_'"'""_~.. '--"_~~_~~~___.~~.....;___~~~....~_....... './ r)J \jJ\ ~:~":: Il). ^ ., ~j, .~ :. ,,\ -: ~~\. \ \ \ r? 1 11) ('1') ~l lJ'1 .. , l(j If") IJ If) .., u\ \\) \ G" n\ \ 15< .~ \ ~r~ 9.~..\ ,6 1...- u\ \D\ \ -\' \ \ \ 9'JO- '., t..J ~)b :~ 1.1J 1) .., ~, ~, 't ~lj '1 11") U1 lJ) \\, , . If) IT; ~ MAI'JHOI r .~_..\ . <-:\ '" , ~ ", " r.....;.. '.k.., ,.-~, , . b...1._ ~ ~~'>;J>" ,< (.. c' " '&J eOl13tlJtiuvellvil1ee1'3 d d :J UJ' ve fOl'a .) .\)1) J. l.31.... ..'81:")~,-~f)'. .....(}.. ..J _ ,J ~J _ ~~ '\ r~{).' 1 &~ ttJ .,1 ....~ 1 ~ "l,tt:"~' J .1_",)1 ~~1 !, L,l -"~) ;\ c)t)c)/' Jcn rr'~)1 J 1 t :')r )Uf iLl (/ f-d\ , ! ( I /JH ---_.._._._-~._-_.- -------.--.----"- --~---._-"_.- _._~--...._.._.~.~. - -.--......-..--..--- -. - .-'-*-.--- -- - ---'-'--'._~- -., ------------...- ..- .-..----.--.-,----...-....... ._.~----~_.~._.~ 1)lul111el'a l r- If'd] Plat Uf: )i 4Ui 'lJJLL()'J'1 (~f'l Ef!;< 3lJBOJ'JISIOj') 'erj r:-C)f.... Be)g f\DJ\I\H)~};I()j\jif:3 11~j 10yO !; venue ryr(]f)c, GA (/10) 4H7 - 4663 .J02CJU 1\'65' cr,..,. '< ',.. , 03 r?8F ~ [))' ?5 /.(./ ~y ,4 () c) ) , 1 ~ /j.:: /y ;"' r ----- ? A ________ j \J2~ '20"'~1.. ~",r' ,~7~ ~ 8 -,! ;; fr CE-3 1 --""~-.:-J;) , '," UN t , ~.. '''<'~!f9/i~~ \.E1 ...."'" ... -<' "" ~ ~jj, ,-------- <- , . "'. ("[.1-:; t-...... -------.........<.: , "" "("-; .. 11 .. "'.__~f:'. ' (;> f CI.3 . \ If)\ fn\ ,...:,\ ID ~\ \1' \ ! ~.....\ \.0 J .,\.. .5420 :) ..,- .... ., c 13,/9" 24 .~ \ \ \ iJ iA .: \ rD. 1\) 0:\ \ f\\ ....:.\ 9 10 10\ ~I ..,.\ \Jj\ \ \ \ ~.., , ~ t ,~ j"f~F- i rL1~1~ -~~~o= ~=~p~-'81 . ~~~4 ' ~~~;:~t:;;;{ C2 500.00 207.09 205.61 N02 '0936';y --~~-- ----~ C 3 115.00 1.56 1.56 S41 OJ 1 '28 "iv -------- -----_..--- ------- --~-- --_._-- C4 ,125.00 2.19 2.l'J /'/41 '46 '13E --------- _._------ ---- ~----_.._-_._---- Cb 125.00 51.8'1 51.86 N,15 '21 2,1E ---------- - ---_._--- ------~ ~-------- C6 425,00 45.03 16.01. N52 '03 21E -..---- ----- ...--._.--_..__._---*- C7 25.00 -1.62 4.52 .5{11] "51 45 'tV ~_4 ____~_ .""'--~.__ ____.___ C8 25.00 14.80' 14..59 527 '36 OJ "tV -.-----.-- -------~--- C9 50.00 66.17 61.15 I'MB'3J01"E ------- ---.-.-.------. ---~ ----~-----_.- ClO 50.00 34.'16 33.19 .5/3',1I26E ---._. ----~- --------- Cl t 50.00 36,rJ2 3.5.25 533 '24 '19E - - ------- ------- -_._._-------....-_.._-~--...... C12 50.00 19.14 19.02 SOl 0,18 'D9E _._.._--_. C 1 j 50.00 4053 39,43 532 '23 02';V ---.-.-- _._---- -------..-.--.- C it1 50.00 44.6,1 43.11 581 '11 01 ';v ----~ ---~- ---- Ct5 25.00 22.06 22.16 580 '27 20"iv ----_. _.~--._-- ----~---- --.._-- -_....-_---- C 16 315.00 J .05 3.05' 553 '545 t "it --,--- ----..-------.---.- C 11 375.0055. 3J 55.28 .549 '21 '15 ";V ----..---.- --'._----- _._-- --...-----.---- C18 315.00 23.86' 23.85 S,1] '24 'll";v ----.".-... -_..~---_._- -.------.---.--- ._~-----.._---._- CtS 125.00 2.1.67 2,1.51 N40 036 26E ------ ----._~~- ----------- --- -~----- _._-----------~._- C20 725.00 50.29 50.28' NJ/'38'44'E ~--._...,. ---~"--"-'-~'-"-- ~-----~.~---_._.----. ----_._-._~-~~- ---.---.----.------ C21 72~5 .00 5019 50.78 N33 '3906 E -----.- ~--_._-~ .--.--_._---- ---_._------~---_...._-~_..- C22 725.00 .51.56 51.55 N29'3621E .-._._--~. _._------..--~--~._- ---.--------.--..-,--. -~,-----_._-- ------------.-.-..---- C23 725.00 23.93 23.93 Ne6 ':31 '30E H~ ~~. ~~~* --~;~K ~-~-;t~----~~~ ~-;~ ,--[2/-- .50.rX) ---1ET90 --'4(fYlf ----tJ69'1;-:16-:E F .~~~. ~6~~-~- ---~1J.~~ -=~~~~~. ~---~E~ :~!}~-~-~ 1-r..:30 --- 25~OO- ---'2Trff -20~4T ------S49 '46-;T;-:-,~ ~-~I~ - ~~~. ~~ -~--~~'~~'.'~~ --=;?I:~~ .~~'~~--z~~ ~~~ ~}0 F={f~ '- :;i'~- --4~]7~F:=?g~ ]} ,_::.~~ :~1~~ r---C.3b -- 356~1j ----;!JfiE----j:06 '---'506 ~6-0(j"E [-=__~~)~ =- 42j{]il -~-~li;~'J2[ _-=LT[Z!r___~~~05 '55-j~~~;v /; Ol/??/(JB l(~B f i-) () 1/8/9f3 lU, F-fld)1ffl-E en j, Gr~ SfiEE r 2 Or- 2 i '" Fayette jOb No 961:?/:YJ ',;~ ~ <~) P0^fP C'r ,) -'1 r [ON j ,