Loading...
Steven's Forest Two - Phase 1 . , - " .' - .' . . " .STEVEN.S " ' '; " , (;f'<lll(l ,l~~.~)f: ~:f!l, . ,!. ~ '. - , { " _, i!(~ ~ I t~[ r: ,1'!,1 lye I: (J I) l' i 1/:1,.' (~.I(;~. , " 11':'1 ';'~'!.JI'1f';~-1IJ. "~'ld ft.:./'Ci'l c.)'t.J:':pn>H r C':'p... :'5 ~t..ft;!.j'iO(1 I.lI:,} tH';'JI1S, h,J(.l'1J ,tIlt (';1'1/,. "11,J- 1;1J1}.")til,J.j, fa M.J elf t.} ;);.J~lt;, (J';;" (,f! .;l'~ft '':/11) 'r;I1'J):rJ!llllit)l'ntl!i1tJ(~/:il I)f I) 'i~I!:.11rll!l's.:~~~"tiIJ?~N ,(,',;',ffl ').'$ . ;- ,'!.:l.L~or ,#8" r __ ';,iI) li~((I! (;,;( ';";'.1/'''((' $l~'l',.~' }l,..rfJ~ J~I;~;i'(t-;G ~ p']".J(tJ/9'.4 I ,1)1 U':J ~/I~ff~ (..:I.!:'I a'lee/'is, .' ,,' :. 0111., ,Y'l'f.r!l' )lllJ (.1'.Xt';!'(-l:.. " tf'{Jf.1~ III 'Jr>;~f'JI'I'''_'.: .I'll'" (/:., ;:'I;~Jr;nlf.Ji! Clfj ';,,)C1)'fI1.IJ" /l'11)'jJ.1t,t:(', :;"J~,/;(lf ~J:{() G f 2 J.' , " f .. ".' , 11~/~ (j1....)lf)o(t:.t '1T1.;t~:i3' /}vt ')I~t'J :"';,:'-,) /5f';' 'lis,.) 'JIll;U';;r 1)L-'J>..(,I~h'1d, )~I'J(rlJ(;JS 1;,'11 . tlj f1'lJH tt,; t {II n'l .rf! (llfl ih! filiI I ~ I)f "'.1,/ d j,'kJ (,;,) (J 11.:(".11 !/(I) b,IA 1; 1.." '/I (1/ r iJ IJ .t r) 'lU C 1".,,1.:< I"'J , , (f(.tfllll~j,.J,N;'J") <:'I.J/'{~V"'l (-lid't;fHldS 1)t1f) 'lfIJ('t71;~ f!lf~f1.;S ., , ' , " "f. IJI 'lll<1~ ;~'.,'Y!1;;:tJ /1/141 tp~:IIJfeIJ ~'1 I.WJ '1<,:r'dfl~ln':i,:,;.i ';-.<_/,:( t.'t;fjlJ.C 1Jfl[17, Cr)UJp<~fl:t sf1IJ.:f te lfi ~ f.~ .~:;,~fH 'f) J! 1,/ ()/ ~ IJft} ')'.:"J((:( 1'~f1 "J ( !Jf?J~ (:;'t t,:lJ trrr.; 'J fl'. t J ,(. ,;, r PfJf;, '11'.' /,,;1 P'1fJ ~11 (( ,;.: (, t, O-i',.:[q;(Jih'f (~I)IP " . . " . ' ~.~~!I,;.(rjfl;~ l#'jff O.-;".e.f.:'H';?,rt (",.If) "foil CI;"~O ';11Ij r.)];1111 'N t;1':IJ~e ff) b'l Cc."'lf.;.feIJ fA~I) , l.:p!11{:J..J .JII, .j'd/1!;,,,.-]'j 'r; ')')11$ H):;(';''';111,1J''5 (~:J~Jf 1'1) fflJrn UJ't ~';\I~e .","~~J~'.;,..'f~' :rl /hil >:'I'~ ~>!~;.all~i ~lf.'-I..,\tJituq"';."((,, (";IJ) "ld~/r) ~I;f(.!d ';r'J ,:I;/t'.,;*teS.//d'2,'n 1/J'li, (jOJ2(]'j.'S IJlfe' . .~(}lff.;{l I".!,~~ (h:u'~I.I'J /,'-11' N~fj '!t,:O:<1',',:!$ :111;, t~ ;"':'1' .;.( 'e.: 1)1 ,"~ ~ J'1 .:.'<j J!f". [, sts (~J"J 1.1'(-1' ;; S . CJ~{~ I'> ':i.'I4I:-Nid fJ/ Po!.kh'H.':J"~"dl '..'~.el<'~{I'tJ" 't":f!) , i)t;~ t;-',$ r~ln.;11 ~h)III'4;' r,'p-i' ti".J (,'/'1. ,'. ')(1.J,Ic Sllrl/I 'lft;), t1'J'f~ 'lf~'J ,,:!fri}'!fjS 'j't,:,'tlC'e rr) ~ ;~ .['}r/ :<1'~ ::." I_bl . .1 '" {(',t! !-:,/~;'t .;t /i'J'S :.1'..J..:.:,,-.,:," ~i"::jl toe '1:1 J j"~f I",,,.~ ,j' ~~) :,:, ,.1f;n ~1/14t1'/' "1 ;41 tre IJ'Jr~ ",I , ~'i' '1t/~.II~I' {X~~y!/~l'.:a (.I '$Il.d j~':;(I;'i~lr.;r f~ r)) Je '; 't 'JS <:f"!€,:.;e,J bl t"/~ f",. j,:ttJ' ,Jt,>J;!'J,';1 )# . fl)ltJ ';t,;(ry[tJI.t'J (r~/',,"<!t"d\(ffj :\!Iqr 'ti>! '-11P' "'Jh;t' ..' ~j:llJ Ij'.,q (cll'f(H J)HJI)': Ire ~ t, l: # b,.t";.:'~\il~lt:t .'i) !I'~ ,rJr,!fJ.'" 'J.I r:,J'J!{\h,;': :....ltl I'if It.~ 11!;!I\f'!"fJ.'1:;e .')f ,~.I)IIJ. 'rp(.j,<!j!:~( '>, . ,'J~"l)f'.J"f'!~ll 0/ JI)~I" T;(i;'''''.~/J, ltl~ ,t.d",.;!. .:111' (!'~ll";';d/{ <<~';(tt, 1;(1;,-", etJ {;(f':t tfY the {1~iJ 1)1 '.;d ,,/~.t,>(~}J 'j,?}F V'::(;';':, Jf:~l "i~f;J)- Sf,!: !,f<! ',I'fl,' '! r.~.J .J' I,!'{ r~I'I;,11,;rt;(' r)f ~/.JtiJ J,i.!;;I?-' ~",,){ 1.;}fH1.IJJ: I{II, ~ 'i ,~tJf~",i' t,,'dd":( 1)1 ,. ~.:t;M(.;i? (I r-i. tJ~j ,')I:~fl' -in' ,t';,(J) V," Hen r"';(lce 1)1 '!,r-.J '~t1f(";I;': s i1''.I;'/ bil '}J'(-!t't. t((I)I"J Il':a (1fJ1<?,U'ra r.tofl J~')( :;,~';r;IJ 'JiltS'!} ~ .' 'tl w~rl'l~'.'5_$; 'NH~;~f;Oft . 1"~I)':h!(::~CttJ C1'.d'I:;.:tf.;llt ::';(P f'!IJS l;iJ..-S';'J 'hiS {l~'ee 1(1~1i' I,) '1 'i.' ''/-f.:'('J.,1f'1,jl..'1 "t;;. (Iii') 'j'ji(";fl-lE1f .)/fJ>!f} ft~,s ./8 ,jl)/ ()I .Abudl"~'I'!- 'J')Jl)..' ,; . " , "-- ,< . , i: '" ~f ~ . f' if~('~pfJ!IJ b ,: , '.. "~t<<. ~. ~K~11 ellll)( Po!'l(hffe~ elf I " , .!J~~#~S.;;;~-~(!'rl()f'l. ~lf_ c~l~.~fi}if~~i~! ( -,'l!{!~_;i_ '/'tt'5 ,-, f:JStifiJd 1..01/) rt':;J r:.~?.d-!'Jb!.j LJ/J': J~:,I.I')r'-',J ',;};,;:'efy Of rt;J fj"ddi} )"'O!IJS, /'$ :J;'.:C.;j'jO/~ 'l,:'} ~H J/11'$. r) p.Jlp:JffJ'.Jl ';IJ)!"lO>!t" k, I,'.J j...1../pO....05, ..J:I}l/j.15 h-Jf:)/jl1;1/'1( S;JI,tl)h t..,'I-!P, b';O_'f,J.b,llv/;l;i}b, 1);"4 '}t;CfO:;S li",)s.J Pl;( fi,)/?) I~f I,':J /1)/$ 5t;;....," i:;Jf..X,' \ (',-+.-lcetft\( "'}L-A""'i'f " I - '.:$ t;,f4.;U;."It:.1'I jlfT!:. ,;'11'-" Jl}'SfJ~/1}t11- '_t"lJf) If'UJ DJ 'JSJd ,I)f C'JI'-$'~T...t;fft)IJt . 1/"}lidiJl;~JO(.,r, 11')!),}i"', f)p.:r,)6)fJ, (:J(J/;Jf.::JII:~()tt iJiffJf'JFtJf! If) 91:J '.t'r I,..lh/)/;';''S.J .)1 J,i:/~dt;'f, ::'.;:,1)1', ,J!tJt'llitr li'Jldj 1)('~1 ""..t...;var '.J1J l,)I,]pl;t)/~1J /.(;.JS, ~'}'S,~,~"q(, 1~'rlj!i;']~1J t,.'J;;J 1/0(1(1 ;:i/,-,::( Si!('/,<a ;)/'ff/ dh.-,U ;)hi/e-s rJf 51)f'dC85 :t}:tl' r,'~e ti;t.lfal)/,) L/le :JJJI~/'Jt'(>J S'J'O-!I/ Cf rl':;J' '",iit~4 SI';!;JIj !(to/ hIlt) rle'....).;StHy (;r J.'1'..'P'lr (11.) cify I-,~f ;Jt~ferl'!"'9 a'.lI'~')f1'y m~J:t .JsMbI11/) ~/..C\ f..:i!l!~s!rf..Nn .f'J/~J 1,1/'.:1,;1.., 017f.1 el)" j..'i)II~<; .'(;I/'sO //';8 .}1)S;J,':Jtt! (hf'Of ()1 it ,};JJ,.,l!I;S ~'j,':'P':::';'(.Jl;}i bAt ~tl!h(~~lf t}~SiJ'j~II':;O' f.'r (os! to tho 101 r;:II:,){ lor ':')1 ~Iich - I ,{ , , I , . " . . /. 1'( . --. "I .1I'!ff....,l)n":.}/iir ,'IIit.t,;IA j;Jlo7/$SJ,,',J '(';(/1 "-.1 !.:.'iul'Ji) e _J J :,'S:1'1,::t:"..':j '~';#"'iJI, ~ (('tJ I}/III a.S S"~/..JS J I'#) Iflrla,'".,})" 'jh(J4~ t'..-r.J 'j, '.')t:t;.J'j,J. s/YfJDbi)F/, i I':,; ..:; dl.;( c!;-; Ifi.H" !;f.,,'1i- S j,~(jfll:'J ..'{'I;,;/;Jd ~( t,',;...:'.)4 f.,'f) ,:,11 ;I"fh ')(-:'1, './7,j (h:) ';t~fj!,)i)f.J LI/., Ih'J,'.Illlf~t;:] .:~;i:il)l)' 1)1 I~' J I.;',il;.! ,';[Il/tn r>! <,;}( ,'.1" It) d:; qi/~ if'J J'4C(;)5,;'(/ j ';l',j (is!.;') '51 the f"f,'", /'0 l~i:''':J;- ~'Ily JI..'i/r~J';Jt1. 1;!.)(Jr 'JI '111 ,/tli.J;,tJl1, 'JI'fjtJ/t,.J;}1, ~f;t;J~1 !/"~/,j)b'J(:I, r';Jt:Jl tJr ,)Ii:.Jf '..'/)11(#.,.<<;,6:0:;. 11~'.'I:) i-J. f'JiI:~u ,.Hfi"a,J t} J:oJfPJh'JI (;t)~'lm.JtI! 1,.,1 /t.~l'}1$ ')(1.J :J';JI.!SS (,)1 1t."1 p.ftt):--11 1)1 ;:I:-(JJ:!ii~'l rl~1J C.lJl"'Jb!I!J l.ff~ :l:;$u~Jt~I..':) 5t:c.',)Jy 01 (hI) U',d.Jd St')!;}~ 10 :1.10/(;'$IJ IJ~'l f:,)lds h.Jft!.f\ f,Jsi,.iift} 8 (,;,i'~:~ :1 ; ~~,; 'r. i : 'f'S...",,2-\~ . ,. I<'.e} I -:~: . . ~~q. ; :: 1- :,' '. ~~.~:., l:~: j} '~ (' I:')~) ~; j', ... fJ~"" ~ 1 ..A . r~ (::'tt.) , t t '.. . ., ,J f.. ~ (" I f'\ I "'" ,J J FOREST. TWO .. , - } 1 PHASE .X ( .il 'I)' 10 - .. J .t . '; 4t tIt .;:,,-~ ',I, .' \ fl, ).. .1 ayC((C C:ou (} t. y, ( \ . \ '- . ,/f { j.. . , , '. lillt:~J' 1/1;.)I),'(I/:- ,'eot $II rf Ilc.r:H r't~/" , I!jQ,'6~2 1.16 . t)~;!()fS - Q -- - 0-- j ;' s/t.;e/j - 0 --- -- 0- ~ " . ~:'O'#J'- ,50,6,12 1./6 .' A .1ft ~. I ~J (. )J, . : ~; ,$' , . ( ;" J 1; . 'I { ; I ' 'I, It.,... '.if ~. -- \ ,j2 ~L 11-3..86 ' 2 048 r";- _" , (J ~''l /'J l I' /, ~ _ , Ii!:! fl;l' : f J . , l- I ,/ ( ,,:: - ~\~(. '~ \ \''':''' ..r - ~" '<':f\'~~ Y '\ '\ ,\ ;f{":~:~ '\/~VOJJ-, .' ~: ~'f!1'l1r;' ~ ~):/.,yt '('./ r (1 ~~"l\ j- 'I,.;$. , I .J4.. ST€.V(.N's "- \......"" . i f ~..,... '0f"" t'"') \ ENTRY '\\. " I _ . .... '\~ ... ,':)~~;~j.Y;.(:...{../ ~ ,Ii:" '\' \ :{;!'/; : --. -""" '\" ~i ,I t' " ~~ ~, 1;, \-~' } ~ \r . ~ ~\'-..r-\~":'" . ~" {>..# , . , f ".- )1' ;'" -/ < ;. ~'\ {p (: . ~~ ?'-- /' /t::":)~~~~;'~-I:.r~~ "", rrr l'~ "---'r~'~ ....'\l ~-_.."...-- /1 I ..'" \;.',,' 'I'! F , f ,..."_.-:r.:~:".., u~~~'~~i.ff:..;:_,...'_~>::=_:~~::',:!~~)_. u/. /'.... \ '1i(~ini// *~/(jp , . ' ,. ";-"J "<, ,JI1 {" ,J .~ ': t '. ..I ~.. :" I r fl~/f~ /,?~J4 /t:P7~I~~ff~ .... "oc., .f: . _ ",.' _._ J /1 ~ .J <.t?': ~ (; f' ", 1 ' I '" ~ .... ~~ .,. ,1 #. irt " 1 .: 'I: i It t') '1 ~!~~ ~ ~#Il I f -' I : ( f j. ,,;.; r ~i:~',; "1" r/" ..fq p '~,t /,.'t .. n~;Ydl/ ~/:~~ /PP9(?(!t/fA\, ',') , /1~J~.fr) ,~; j, ,!' . ~ " .~ L,. II r If / (~' ~1 f (. () I ,t : 'r (:' '.' f ) !i.;"~ r . ;: J ~ ,;',,' II.... 17 <<8/J ;'Ip: ;7 -r:Iv~"r; "#,-~ ;. J ;;:~<r~~ II- 11-.80 ,- , ,. ;; ,,' ~ ... ". ~,' , f , , , .--~~r.,<: / ~_~"I 1;!4-<W;~ r~.wA~ . . I j ~, ~ I (} -,"/~J,..y1v.o r~J!~t~ . ',.;) . :,; c"6 r1\ Iht.$ s) ......, t:.'ft'-:)\'< s l)~/I~/il \ , ':l, ~r.. ~ ; t l j. I t~ .~. r .( I 11' J. t t- //~e9/~tJ" r : /,. f'" ",~ .. I fro 'j(/jlt~ .~~~ /d" , . f;;JClJ(f}lJd I' -: /~, _ ' 1']80 pltll C(X)/<f:'$) i;G. , .. _ {JOI]fJ(5) . /1'1/, f /~1 ftJ)'aJII). CCljnly,' 1)130( 'l't} ZONE GR,..6 BACKS 20' 10' 30' to;) {,A ~.l{'" L} C'" f\ f~ .1" ' '~'A", ~"" 1 ~ $.t ../ ,./ SEr FF~ONr SIDE REEA11 ,. ,.. ... , f) , , J 1 J' f t't <4 I~~ '.-"~ (-,)'\(-~ '/' (J :',)~t f) ~..-/ /' \ J.' ". -# 1\ ,~ . ..." ~,,,, 'T ~ _.,.< .... .(l ... . ~".... r .. ~; L) t< V l: r () a ~; 11 r-, /) f'L ': t I i' J r. i? <.: . t j .. ", ;'?() th>;< tC)()l f)o;Jt;ht(()f~ <;,t y, (.'.(j()(()r,J '<1{)~}, (JI3/ ~l~513~~) ': JC)~l')~J, fJ~ p;;tf tfl' (If" riA 11,- '~...Io.