Loading...
Parkway Estates - Unit 2 ," ,._ -t ~.~1' ',' ...~:,i~~--1I1-:"'--,.. _!~~,_-:ft'''''''''''~'''' j( PHASE TWO '-- S. 8lo,4' 40' f. . ~~ ~ ~ ~ 'J o ~ $. 8~oJ4'"I' (. d 4'. 00' '" 218. 1}9 ~ Q ~ ~ , 01 8~ 8. I .~ .5.870/5'22"( 23'.89' o ~ l LOT 4 ;;e <;) I\) - . /.J02 Acres ~ I' - '" .~ ~~ .,: ~ ~~ fIi .50' S 890 J4'52"( . 259.99' NOW OR FORMtRtY GLORIA PRICt DO. fJK. lal, Pf.A 84 ' LOT J '.397 AcrfS r- b :c: o r- () -i r- ~ ,.." 3~J" S. 46029' 42' \.v. /61.!'6' LOT 2 ~ -J .:c: <3 ~ ~ I\j Q 01. 8 Wa - ~r1 I\) ~ 8_ . 1.494 Acres Afe ~ 92. 73' N. 0034"9" W. LOT " I. 262 Acr~ Ale: 9/.4/ 15/, 1Q , ,",40 S.4<PJO'/8I1E I.:OT jg 1.370 'Acres !J) -tlt. N o ~ ~. -0 .~ 0., p\ i: t.. :1:. ~. I~ ' hi ,. ~ ~ ~ &t. &, 1 ~ 8 ,N. ~8 ~ ~o' ~!J'~:W'l 2~8. 4~ ~ 'J Q . c) ,~ '" ~s ~ .It '" LOr I~ /.'0 7 Acrf~ ~ ;} 'Lor 6 J.3dz Acre, \ ~ \ ~... ~\ 0~ ~. .,~. I~.Y . tt1 06 ~p ~\. , :?'}8.Q9' ~ " . .?(j 0' '.l? I C ,<J91,e, # -........ 3Q9.78 ' N ?'1tJ ''/ I f, 18''Ht . LOT _10 --;--~ Q) ;t .~. /.69' Acre, L.OT 7 /. '40 Acres ~ 8 ~ l' S>o~c9/' ~~, ..-.) " I$: LOT 8 '.96' Acre$ 40' ~ l\) 0). @.L.' 92 I I COtIC. MON. FNO.\ @ NOW qR FORkltRLy Jre flQ8/f:JOON DO. ak T I ' PO. 277 NOW OR FORM'ERLY PHIPPS' LAND CO. DO. BK.40, PO. 433 LANp 968 42' Lor _LINt ,2. {JO .J);O' It ~oj(i'4tJ'~ .' ' .......... 247.8!j' -- ~.'L. ~ r:2\ ~ " ' A :t (jf~ERAL. NOTES . '. ~. This PfO(lJify';$ lOt1edR~ 4~ CENTERLiNE CURVE DATA ~ CURve NO. .~if RiJrJ, , . JQ,? a9~ 0411 ItOQ,98 ----- . J ~-~_...,-""'I"t-- 2.. ~;~f~?_?-.-:2,5~~~ ~J9 ~ :j . ^ '/3() 04')9'U '~12,44 /. 'BENCH MARl<.. V.S.C. and. as. mooomenl . J2, WHC J9!)..l lacqted O/l, NW' headwtJII on S/(it.~ R.()CJ.t~ "4 t 100 . 1J I of Peach. I(e$ POr~W9Y~ clew av6.9Q 2: Mlniirrufn, ~etbac/(, are ~O' (ion' t 30' real, " . .antP 15 sides. '. .l No ;'<>>1 hOloi4 q(ea on this pcope~ty_(tc~tilq . . f<j~ ~hf3 r'~'6~l (1Ja(f(]~'6. ;tl)D flood InsUf!Jnca rn'Op ~" (I. Iron pin~ set 'at af1 COff1f}fS ~~~:~~~~:tl~.'~~~~~~'$;:t'~"';".d:X-~_~:;:,..';>.:....i-j,::!r:1.\.'tl+Ti.t~r:kl~:i1Z.1:.I;~:'..::r.t',;:!,~~"~~. _c,",~_!:,,1:;~.~~~W~U. m i!lI~~~,a;~~~~ .l~~'~ ""..."~tri, ./()8 _tlQ.'7r~11() . . . '." Chd. !J llJl>> J 9~. 54 /98.10 tM. tal mOO .'0000 ---""'-".~,-------.- 100, 00 '~]8: -'~7,~~_ 199 13 ,S}/ffrZQ.rz. .' . I "",~ : "4~' ..... (, I I I 't.".~1(I! ~ 'pr 'of- ."" ''''' PARK ~y ESTATES UNIT TWO GLand lot 92, 7th d is trict; Fayette Co., Georgia MAINTENANCE GUAflANTf.E T1hJ under$l9Md, '/'eli(h!fe.e City t5iVitOp;Mnt-C;-;;p.,;ts su,=c-i;"s-;;,.-;j~ Ij"i9t1" hefeIN NtH- fOO,., ,'S"Qf1d ~(JtO" nt, ~,,'$. to tllf c.,'J~'t,' oI,P,. eQchtrH City the fUJllj/ll) complIJt6 (f1fJit1tetlO()(f1 1)( IJ C6ftOitfj~';eJ1Je(lt known 9J ~ KWA~.. ~.(A~~. "(WO, tJflt) tnOfe po/tieu/olly s/lo~..," in PI I 8 .14. P 8 5)1..11l~ ""''1_ 01 111, Iilyeftf CClIpf1 1~J;!c ds, .,' ~i, <7,~,'. d,,;;J ~U$1t<1tll f is molt, in O;;COfdOll(' ..,m /ll" $'OOCh/t6' Cily. .sub(ji'ti'i')I1 fle9ulotIctJ$fcltcn f120J.C t-2 . . . ,mit GUOtdtllf.' 111,1&18$ not only pqtin9. bot also aJl other oPRWtelloM SI,uctlJtfs fJll<$ q(tl8"itf., lylng'withill the I;'Jh/.-of.way 0# said fcod il1ctudifl9 but not lImited '0 all curbil1lJ, dlQiOOO' pIPf', tvlven, ctJuh basin" and d,oil1aQf ditch.". , Uti1jt1~s ~l1ed rJll,J ~efot8d by Imy go~ef()metltol botJy Of public. IJtilify comptJlly ,holl be mf ff$pdn', ibilJly of soi,) tjt;AlemlnlJfltof b~Jy ,y public utility ctJmpal"'Y (J/1,} t"tOI Peadttr6e 0", O~e/~mfnl Ciftp, Pe<<ht,e. (ill OfJ'r6t()ptllent Corp. s/lfJI/ co((e" ,J/1d (6';1);, Of '='JfJ'S8 to b~ c')((e~ted t]nd rept;ifeeJ . 011 d'a~s 10 said impt'O'iemenls le-;oltiflq ffl)m (JIly t;1]fJ~ 'Nh(]t$')~IJI, In th~ d'lHn' P~odtJlef City OtJvelqpl."ellt COfp, fai)$ r~ co, (f6ct ',OJiy (jQ(llt~~S within Ihilly (.JOJdtJy,,' " I)' ler wr;IIett rdica thered. thaI) stJ;d ;JOnl~s may be cOIf"fed by Ill' City Ufld ail cosls t:Jlld t;/1f.:t~es billed lo,aMp.old by peacMfeeCJIYO,eve!9P.r!1<<rtcOIp.; but Ihi, fifmed.'J ,hall Mt lifl"jt tll#) CII'/} and it s/ldll 011a h~e tJt1y ,emedi~, ovqiloble ,,) it tJ, provided by raw me 161m 0 lti, AtJl6em~11 shQII brs to( tJ period 01 two (2) jij(JfS be9it1l1ulq 011 UHf dtJt6 1)1 written a<:CfptOnt;f] o{ said impfOVt3I1HU'I1s by tht Vit:1 'J, fflitle~ed bJ lh~ find plol tJppfovollJl said compl~/ed i",p(~etrl'Jf'" After the fermi/lotloll 01 sait) h~,). (.~ 'TfJ()( p<<fiod thl CJty sllot: bf /6SPOlHiblf It) Iha dfletis 1)1 Pel)chlfe. City fat the 1,1IJi,1(8na(lce. 'll said ;rnpto'VdtrlfJI/tS 0' /Jtovid6d by law. P(fJ"ideIJ }lOw6'te/) any dtJmaqtJsNhkh 'J€cUI,e,J priOI to Ill' end 1)1 SO/tJ Iwo(2J'leaf perit)4 tJn,) whic~ still .a1'f I)n(~i(ed .t)f Ihe (~umit1otiOll IJ/ said p'6fi",t) 1h'JI# . (6rnain (116 'fH~I1Sjbil;ty of Peachtree City. .,velopmeJlI COff), (WI; ften notice 01 said tlO((!)q6s must b~ _ gjyen Driof "j/h6 tin'lf Ihe two ( 'itaf p~riad i!t1dtJ. IN WI rNES,9 WHEJ~EOI', Peachtief City t)fvelOf)mel1t COIS> htH ct]JJse.Q Ihi~~'e ' ment to be execuflJd by it, IJuly ')'JlhorlllJd ollkl3l' 'h;$__L.~_..__ dlJY 01 ~.G!~<a_".,_.._._,_, 19.f? ,; PfAt'lf; EE ~/r:W"~~ 8' . ,.___. . __,___-..,-_~.R'{_:::..___,_.__.-----,- nus: 4'S. , CORPORArE SEAL ."-1.1. . Q ~b A I tlJ S'. ~,_.____~_*_ ~__~~~, _~_ _u. ~_ '>_ mt:ep,ed, bY,. f) . Ti#J6: ., p~ " r . 1: dl . v, . --,.. ---~ ... ..:,-- --h.~,- t.f____._!.~.l aJ.\ ~ () ClIy 01 Pfo~hllet Cily " ' , _.< ,RESERJ(~!'O~ O.f{f~~g~~ENt.)1,ff,!A1!, " ..' , : ., '. . '"i$', l"1l(Jst,rwd untO rhlJ €~"d~/IJ tit.. A$$y(Oncf :;a,11J!Y Ot rhfJ V("t~d Stats1, II' $Uc"$$()lj ond Q$3/gns. (J pfJlp,ft/dJ tJ(Jsem6ttl (Qf.lM />(JJP!)$6$, (lnd I.Ilf~ h6(elndl16r $6~l!?!..lh t)"'r.b~J/~rdMgJt.',P'!(J <1CCfO$S /!1flH J'C..itl()n~ ot.III. Idf~sh<{r"h "Stee,l ~ .eASEMENT AfiEAStild ,"8(/s,mfnl QrfJ<J, may p, us,'! fe, ccn$/,f.J9',on' . m(}fh~n(JnCq, t,pal" op<<ofltJI1, ftJp(acflnfJltl, rj/fIJ((JftQtl In ,SItS Ot ofhdrWI$8: 01 $(}(UldfY $4W61, ,leeffl(J Ilgh/l and Pf)Wdt dnq!er"pllQ/161Indj QdS, w<1le,. difJiiuJg(J and ,101m ' ~' s6,vk8 and 01114' IIl.illl<1$, at'S'ivIC6$ whlt,lIils .tQlJ/(q/J11J. Lif' AIs(Jn;Jnc:'Sf)clely Of 11Ie IJrit~d State, moy find nec,IJ$~(JIY 0, ptOlMr.. fIJ. city 9'pdVernlng ou/fI,i,111 . f1)(Jy' fSto/Jl/1h $(JclJ.. ped6$froln ,WfIY',. bicycle .and c,:,,' pofM wlthl(J 1.11.. fQsemenf. d(f1tJ., Of II d6e~ ap/>f!JPflfJftJ" buI'tfah<Nt (/$$,S$,men.t t)/' C(J$' 10-111. (OIOWMI fer any such i/1'1f)((lWmenf1. W//h(;(Jt Pdf",,"sI<<1l~T"'d ~qtJ10611J .Lif. AUtiancf $eel"y Of TM ' Un/t,d SfoI6!J, no drN'W(J~I, sfrocturss, fiitH:6~, W!J.!Jbf!!,!fe4 or Q/Mt oIJ$lrucflf)n~ shall b6 6f6cfed or pkJc,d on any we" Q/ed. (J1d rfJfJ EqtJffoblf LI(; A$WffJt1C6 S<</lJly Of 'hI IJtHfd S/f.rIf$ re$drVIJS II) "'self, If' SUCCfmrl ond (JsskJlI~J fhs rlg"f 10 ~eep any such QlftJ ~/6dl of all drlv,w<JY1, stfUO!ufSS, /enlet, s/JrfJ~bdrY.lfee$ I)" elMt ob$lructlcM. 711<<6/$ ftJfh6r (fJS41I'WJd fI fM.lfJfJ/wl 6<1sf/nenf oll/Uj1'J$S 0114 !Jgf6,'.' fOf the p(JtpfJ$6 of encblfl19 Thl)' Eqtit4blIJ Uff A5SUfonc6 Saciely Of r1l6 United SI0/6$ 10 exlJl'ms Ihs rl9ltls lJer~in f8SlJfV8d" > i'11E-,' IIESUME , 6 ;~. ~5~6" f' ="l~~~~"'i 1 . ,. -' .' I oultt)i') : t;::.:? . t"7~i:i~~: =j#itJ tfeln ,riJ!L~V~~QR'S___ CE(i[!f}~!JrION 1 hef;Jby CiJ"""j Ihat the i"fort1ltJfwn sh<,Wtl he/SOil is true and COff8Ct ol1d 'NO,' prepared from an tJctual sur'Iey of the property by '17e or under my ,j,recI -;Uper'l'510,1 Villi thot all of Ihe fe1ulfef1~61l/'S of '/'16 ResuJe"'loJ Subd,,,,,ioll Regu!atiolls of lofs '.1- " "- ) . \ ' : .-;.. i, \. ~{ ./ ,-~- ~ -'::'--.:.....:-.-_"':::::::'-_- . ~t~~~~~~~,..:$~-:::.....:~~.~....~....,...:,J"-.;,...:..~.~.:.4...~._~_(jlt.:it .'~ . & OWNERS CEf/'fIFICArION , ," ---------..~.__._,-----------~----- ; "~' ,{ rn, (,..~lf'11J' of Ihl] land shown hef' on and whose nam, j~ subscfibed hlt'to in Pfr80it Ot :' ;/uough (J duly ~Ihorfled agent, certifies thaI thi$ plat WO$ mad, (rom an qtlual $Uf"'I, ;' fhal all 3late, city and Ct)(JIlly faxes Of' olhef a$se,smenfs ft()W dU, on thJS Idnd h4V' be.JZ/l ~ id,and 1I1,~e. "qui/lmen', of th, l?esid6ntla/ Subdivision RlJtJUlalion" 0' PtMc^f,e. . Ci , ,€O((}/(J/ nf.}',e b, flltl fully Complifd with '6" /7).. . ~- -~I!/.#It ~::,2:?O ~ ~ . .4 -3;:b ag6~rr uata owner {lole (- PROJECT LOCATION w {>.. '( 011: PA~\< (he ,Ytvnef 01 tl1. land $/'iawrl on thl, plat and W!JqH nam. i, subscribed hb'/!!t!,.ocRnQwf. Ihol thl, W<1' mfJd. I(om <1r>> actual fUfV'Yl and ffN VtJIIJ' t,cfivld th. wrr~(1tyolWhlClt; . is h 6by, a(ff/h:M/fdtJ., d<1 flfff'" CdlrrfY (J I ,Ireelt Qnd IUJ/us.al.wtJy showtt heffQtJ'fij . 1- Ie s pl, 10 thl cifl of PNthl(f~ Cil'j, aJC:t~~//.I"~ ' . _1JjIJ/I L/2XJ'o ~iu~ IdJ-1.:fb "dgenl · " . dal' . cwnff "'(fi'i;J . ~' '. '_CLfll.IDJ14re>Qf ARP'~qVA~A"," ,.:' .-. .' < . ,~,.; PtJ,l$Uan,t, 10 f~; 11'. "$idf{l,' 'flit Lq,o, d S,41x1i,' lvi,ion R~, IQfiQtl..' 01 1tJ- c., itJ,' at PeaChtr, 'e , Ci~";: '. ~fJ.iq"all of,: I.h.., 11<1, "llI,tiCfll, .,e,nl.' 01 (lIX>IQVal h!1vlt1.9 1'.1. .........." (uJfJ,JIlIJI.fh./f. FT~' Pia,.' 'lff)., ~..'.' '.' '}/VSII TlhOT tJpploVafDY"':'. PifJch~m~~~,..<<>>. . . 1(J . ~ <?. 19.~:\: . , ,,_1.2c1MLPfJ__ .,~. ' . ~~~ ': ",'. ". '.~";:' > ..:) .' $fc,:e/~f"/ ~h~/rl!'<1n' ;7 .J. ;"':;'<'~" r, h, 8.,.~...,o O""jn,.w,.'66~,.~'~,:.j1~."'..",".~,',',,',".,,oI..,',',',..,:.i,:,>..'....,$~,','",l.."l,....'e, '.;~Q,'.'.iJd,.',',',., ',J ,.,{~"iJfI'.'..lts"...Of.,'.,. w; a1!d I'Y.,', ~.tl4'", .,~,~,'.',fCaff"'.,, .",.OIl....,. ~'$/tcwtf,'. .,' , . ffl"..:,'"I',"~.,oIdl..., ..:',J,'a~~,'~.::~'.,',r helspy. ~'pllIl {iJ,tM CI~,oUfdt;"'I,..~fllAT1ijJdY.1/f1i.OI a. ,(gtf{i .. THE' crtl ~~'P.~.i;:HrRfa: eFfy' Gt/)IIGIA .. bJ~ .-tikJ' ': ~ .... ': '.: / ~ .:.,..~"..,t'" .,., "~,.",.,,',., ~,,_"",', ~". ',' ,.,,'.',"..;""".",.,.o,..'!, r ". ' , ." " '" " ,.,., 't. ,'" ...'., ~'," . . oft"t: '". " ' .' , .' . .," '. " ',: . Mt)IY. .-/4 ~t -~. ..... ....:.: ,', PutIJ,Vl{~"t ",'" J (<I,. '".,~f.~, :;SJ,\r;;t/J~Itc1f1fJ$, U,bd.. tV/$iM RNuitltlcnQf th...~iIYQfPecchtr,.Ci.~.~ GlCt.,glt!.,' a all ~ ,(~q,U, rr~pt$ '0{ publttJ lrnl)~ovAm~~ hl1Ve been fulfOftd. : '~"," . :__~.,~ ~~:.:!!.t"'r .f{?" 0111 et)g/(W'I ..J.PL2~ "d.af(J.. " . , ~. -' , "t~cQrtfed_ L()M~,1980 {)Iat L~)X(8) _,l~.~,'~...,_ pagel,,) ~a41-(J?l,,~.' ..~ faYlJlte county I georglCl t~. ^ L~leachtree . city "(fevelopment corp;. manager RO. B~,-, ~07 404..487. ~~8~ : ,Peachtree.' C'ity t ~eorgfa. 3026~'.': - ZONED FRONT YAROS SIDE YAROS REAR YARDS " . ~ i' ~.a1;c_rnl.itJl'llIl!t~..qT~!l1'A'1""dl"I';".t';;';~~1''>>~:liI'~..lf~~~'l:~~~'''}iJ.~lIII'II'U J U:h. LIllII' l1IIU r Iv' -8& 1 ,J lIjIlillLJ Ill" H .l _ , __ I t*,.,..p 'lr'" f\ 1. ....: ' f' , t ~ . 'J ') < ,./ ,1:) ? .-, ,,.. .";) I;.) 'J~ u (j) If'\ C- ~.:O '1: < .~ Pl ff"\ -( fl1 0 ~2 :::lJ -- ~ (j) < (",) ~1> Z a D ,) J) ') "'U r 1> z Z fll ~::u ())(j) ....1 ... I to - l\)Z l\) () 0, . '''') ~Y:, " ~ '~), C " ~-' ".,C\J -h "CJ'O -:1 o _(1) .~ S So g (1) (1) '"'" ::t...-o-O- (1) (J) 0 (1) --'00- g ~~ '5 ~G' ~~ ~ R) to \A ~ (l) .. o - a <J) -. ()) o N /'.- ~ '" ;; , N 000 09' \ \11 E ,.' __370~O" 246.50 /~ - ---------- --- -------- - - -- /' 0 ----- ~-- -- / /.../,\; ~ .' - --'''~ /<Q ~ . J 00 '-~~C- - q , ()) 0 fl1 ~ fl1 2- ()) -\ fjl ~ -,..\ 0:> ~o \ ~ )> N ~~ Q 10 () - /cJ ~ · {- '05~- 50'-.!L- ~1.0' 0 "" - - - /~-{~~ q > '" (,~\\~o~\s 19400 20753 / /'.,<0 (JJ I.Of) \ 3"~~'<2, 505021'09"W C? WH ITE OAK TRAI L,.. 50' R/W o -u~ rn fT1 ~ <g~ m\J" 5~~ -u:u ~~ ~() ~ 8-< :u ~ -0 I. )> (j) fT1 '~ _,,,_ 258.00,.. /" \ ---C~:>- z 1->", ()~'v/Z I \ ~ - , :lJo CP 0 .~ m fl1 {l1 b co N ----.j N ::u _ ?(O~o ~ 1 n o VJ ')> _ , ,~- 0 VI _ lJ1 - ~ -=1 ,,~o w ~ ~. !- ~- ~ co (J1 ~ m ~ ~ E ~qZ ~ '-l -:.\:{. fl1 -- ~ -~ >> -:. \ \ 2.-~ ~M').'d'1 d I 3t\\'dC ~ 1. S~'VL\ 52.2 30 M''d 0 ' o Z f1l r" ~ - pO ~ ~ ~ \fl- ../' r:J .,r ". t> V 1- :J. 'il' <~-~ \' :Y '\~ ~~ t IAI1' v(). ~ J> :=(z ~~o o .~ fTl --\ r: ~ ~ -rno .l P ::. -=--\ "" ~ 1 I" ..-\ '() v ~ - 0 ,A i'r1 o. ~ Ii' o~ ,v ~ ." C .JfIfJt :\ ($) J. r l' "9 (J) (j) '" r: \ rn rl" ~ ~o:r 1-- ,-;0 0 (J)(j)- ~ N-~ )>::0 - () -\ ~. N/F THE EQUITABLE. N ~5 w~ ~w (f) co f\) (\) 0 N- o~ 00 00 rr1 .- o ~ ~ c ~ 5 ~1 ~ :u -1 <cQ U1 --\ Q (j) ~~ ~ ~ - <~ Z ::.( \N ~:o o {1l \9<> z ~ (j) \\w 0 ~ ~ ~~ =--\ z rn -1 (j) (j) )::> }> 11 111 -..I -~ ~ ~ .1!- S 820 15' 00" E 220.00' N/F ARDATH BRADSHAW o o '" . to to N 205.00' (j\ - 01 01 o - 01 -:- 0) U\ ... N 01 ... U\ N 89050' 49"W ~ } 110.00' N IF ( I 1-s~:&~ > 52~ I Js S' S8903S'46"E THE EQUITABLE \ SO'it; 91.55' 270.00' LIFE ASSURANCE m \ ~-- -" I , l1J SOCIETY OF THE ~ \ - - ~\~6-./ O'l - l() UNITED STATES ~\\ \ ~ ~ ~ ~ ~ f1) \ 2 25' R "'" (\J <.0 N (\J I j'(524C "~ ~ ~ I l1J ~ i3~9^: ~~ l1J I I l{) .UJ (0 i 13~AC ~ / ~O 6'S '\ :- 261.30' I -. ~~ \\ I ~ 221.25'/ 0"' dl'- .~O, 239./9' ~/N84038'5/"W Q:~ ~ 260.81' ~ S88033'/6"f <, . N88033'/6"W o / ( / 0 LO N 8 705 7', 59" W , 53.09/ I I I "" 5 1.30' o \ \ I , ,,, 0 L..I.J 40,DRA/N ESMT ~~ \ \---, _ __ 0 _ -- ~- 2103'/ -::- " 2/03' ;Z / /Lg:C; g;D[~EEKO ~ ~ I L?ODRAIN EsM'r -0 ~=-- -7---2;'R_~ 3 ~ 21~'R 10 ~ j( ~_ J i a ~ I 1.30~AC ~ ~ 1~l3AC.: ~~ m I 1.196AC. ft) 1,726 AG. Lu I 245.00' Q:: to 261. 64' .' I -g; t: 278.89' N89034'55"W ~~ N 89034'49"W Co ~ N 870 5 4' 4/' W '6 / ......;z lllJ1 201 DRAIN. ESM'r. J (\J.::s; f\) ~. '~-OO.~ -. ,L 235.89' to(\j ~ Q: Q:: ..:x... ~ 00 Lu N 870/5'22" W --.-(<S ~ f.-)'. ltJ 0 ~ ~ If. CURVE DATA -~ ~ 0:: 2 'l,).I ,,6- 2/020125/1 q- Q: (, ~U1 ~ R- 530.751 C\j<t '-" ~ - 0 Q ^-1 "C- /96.54' I ....., ~~ ~ T- 100.00' f LU o~ ^ a \~ ~ i \ 3 N 0 U) N o .t:-... '0 <.>l o U\ ... =- rn 1,590AC. 4 1.344 AC, 290.26' 2 (/?/ ~ ,~ /,525 AC , I /. /98 AC. 259. gg N 890 34' 55" W PHASE ONE V to ~ ~ (\J g ~ o z o ~ (\J ~ to o o V) o o o o (\J N/F D. C. Me I NTYRE N/F C. R. MATHIS ,N/F J. P LALLANDE N/F GLORIA PRICE PHASE TWO PARKWAY ESTATES LAND LOT 92 FAYETTE COUNTY, SCALE I":r 100' o ^ ,r'l [)i1 <)~,~J 7TH DISTRICT GEORGIA 9/ 6/ 79 REV. 9/ 11/80 PEACHTREE c,ry. GA SURVE YORS_A.~Q. -ELAN.NE.Fi2..!__~~(:. .Id' 9l~1 798z..1ti,- '