Loading...
Kedron Estates ..... UNI\_ ..1'ltA. n a. ...., ""lf~ tN, Utll IIln I. lrw.. ...... ... _ III'.... .... .. ._2 ...., .f U. ........" ..... ., . r .... . ....-wa.a_ u. tU - PI,. .... ..... ....n' .11et .. ... ...... . .,....... ... tal.,. !Met_. .In. tw. .. __all we ......"...... thai' ....,.. ta .11 ......a...... If ...... III.t ::.,.... -,.. "- ~. .... \Clt'i ... 'l .t'i.~ ,INM. flU T ".",... """ .In _It. Wi'" U. ....... NlUl.'iIM. the 1... ....1---' trt--. ... In .u. ....,1.._ ......,.'.. tile I'" 1IY'1~ tel' ,.. cu, .f llMeMNa Clt,. .1',&'eQ) IIItI ~ Data ..1.L.:J,L. · an. ~~ DIU MlJft"8MICI "'J1'II . The.......--. ac. ......... ... _I..... _., ., .. 1M ...... .. .. cat, If ............ en, tM full ... _lit. .1........ .f . ....In tWI~.....t ... . .... ".11 .. ... ...UCUI..., ..... ... 'In ... '-'Ia) , ef tilt ,.,.... ceum, ....... 1IIa. ...rent, ... ...... le ... an .I.r nfll. .ttlt UII ........... CSt, ...... ....1..... INlMnIa. "'te .... .... _.- ... 11I1, ....... .. I'M .U ..... ............ ........ .. ...lU. I,a,. .atlt. u. ..""'......., ef MI. ... .. in U. ....It .......... .. "" JlaI-. .. In ...1.... ..,- .... ...... .......... ........ ........ .&11I,.... ..-t ... .. ....tr,.. .... utili"..............,. ....._ttel ..... . ..-u. utau', c-. ...u .. - ........Ult, .. ... ..~~ ....ul ..., .. _lAc .'1", ....... ... rid ... _IJIIIr. ,.. ......... "II .-..et _ ....ir .. 1_ " lie ...... MIl.......... .U ..... ta MW ,-,u IL ''....It_,,.. lilt _ ......... Jft tM .... tftI -'1... flU. te ........ '"' ..... .aw" lit", ., .. .'tar .."... ftltle. ......f. ........... _ .. ~ lit tftI "" ... .n ..... ... ...... .U.1f " ..... "M _ till ....11(1II': IIut tAil ....., ...11 ... I.it tM .it,. .... it ..U al_ .... .., ......,.. .,.n.18 .. ., . ......... _ I... The .... ef Ut,. .11& .l ..11 .. f.. . ........ It .. II) ,.... .......... 1ft till ..u .f rithe -.... ., "1. .....,~.~ ., Ute In, . tv,.... ., .. f.... ,.. .......1 If e.hI _~ 1. ".DM&.u. . ",... ... ~lln .f MI. ,. em W'" ...'MI. tM lit, "U .. ......018 ta the tst U_ If ........... Ct" f. \M .int...... .f ..ld .. .,-* . .....,... .,~.. .. r.-, ... ....,.... ..llltt-ef..., ..U .. ........ .., "" 11" 'II' .a~ wwl_ it ..... . . .... .. "" '1'". _It ..,....., ...,lnI..... "........ ....... '"'...... _hit ......... ""II' " .. .... If ..hi .. . ,... __ ...... etlll ... ............. " "" ......1.. .f .... ....1.. ..n ...a" till '--""1" .f ""....... .stUn _a.. If 11M -... _t III Ii'" ..._ t. Ute ,. ,.. '- . ,.. -,.. ...) . . .,.. ..... UtI ePllalIr .. ..... tftu "U.hoB' ~ ., ,. "1, ...-,... Iffa..,. ~,. ~ ----- ..... 11lil ,J" ... .... ,...1.... ., . r... __tata.. If - ",",. ...., ...hIt 'I,n ~... ... ..... 1ft .....Ift_ ., ...... ..,.f... ~ ilia SftfINM..... .... 1Me 1_ ...... " .. "'_.1 ,. .. "'U""" If -'. ..... 1M ...an lteHl. __WW. _It 1ft WlU .... " .. ......,.. . ___Ill.. ..aalft If --. ...... .,1.. ftc. ..f.. flfII. .....1 .. .. 1__. ... U~.: az ...l......uJ ...1.. -.-,.sllt Itl" 'f IIIrIII CMIt, .f ''"'u TM .... .f the 1" ..... 1ft tftle 111., ............ that title .1It _ .... fNe .. _'-I ....w.,. ..... f. ..Jut ....,_ "" IUfU.,_, .f IIftllb t. .... .......... ... ....., .,.., tn ,. ._a. te "" Cat, .f ~ CUr. ....1.. .... fur""" _Ie... u U. ... .f ,.. ,.Ue ,...... .n .,....t. ... rl"'...f....,. ,.1.,.. Irt ..."". .UNIUI'.... ...1.... .......an... .......1. .. "11. ,I.. ..... ....... ...1IIt tftWt .--ql J .lI ""IM'" 1ft t'UI ,lit _ nMr utilitr ......, ..01 Inll. ....... tMII ........ ....lU..U' _I...... 1ft tAtl ,." . lira... .tNetI. In c.........l.. .t UtI ....-.w.. .f "u. ....I IIllt ... "'*' 'el.-ae ....a........ UIa .... .. __ .... u ...... .. CU, ., .......... cat" """.-. .....1'" f.. . u" . ,... ,.... fr. .., - .u ....., u.nut.. ...111I .., ..a.. "... ., ... III cl.... .n II'" .. ___ ...._ on ....... .f tfte .... .... ........1.. .f "U. a. .,.....t. .f till ..-..rt, .........tn. ,. ..1.... IUt ... ala"" .. . ....... ItNetl. flU.. I_Ill r IIrL.... "lUMI. ..... ....... CUI... .... ...... .u..,. UtI .. .,.... "lIM__''''' ........ .--It_ t.... "" .. .11 c-.. .,., tIIIn _ 1ft ., .f U. Clt, .f ........ Ot',. --'&1. ANI furtMr. ,.. .... ....... tMt .. .. tel .-.1. tatll t8 till ..-..rt, __ ..... ... __ tMt "" CU, .f ,..,.Vti aa" ...11 ... .. II.'. t. "" .......... .. ......." ..... an tUI. f. . ",11I .f tI.. . ,.... ... .., cl'. af ...... ......It_ ".. ,..1'..... an ......lftI ...,..."" """'... ... ... .-'en In .... "''''UlU. .f ...... ..be utMItan. ...1,.., ItrUcturllII' "i '.a.... till ....."" .f .... .f ....... .... rlYIN. n...... fNe ,,","I .... .... '1..... ... lIlY IUIIr _,... ~ ~ ",hltl ..-..rt,. My ... .U __.., U.Uat, occ........ ...... tilt. ...-... ..... III till UIMUt, .f ""...... I ..... ...,..,.. tMt I .... W r'_ .. ..wa, ..... 1'" ......_ 'a t~i' ,lit ... .. ....., .,'" .,..U .... ,... ..... ......... In tatll U .,.... "" "VI".tl 1M III J~I'" en INt. ClRTI1ICATI GP I8KATECII ,... ....,... .f .tren. MIl "alMa...'.... .. _Ue ....lllt... ..... 1ft tII'l ,lit .. ....., ......... 11-1 _- CU, If ~ en" ~. ~I~~d~ .~. M c:m . ....... an. ~ . ~ ,- :... I .~.. I ~.. '.~. '. ".', ~" ./1" .... " ' . ~\~ t. IIDl Pl. fill....., TO..' AT AU. JlN. Jj1rr t~ __ .fED cm.wIIfl.. jO. CCWIIMNTI. CW JWIIIIITY ,.,.. IN ..., .. . NIl JrAfUrI aum'. _U. j,. .,.. T. " ... _~.. g, I219rA~lrIr_'&1IJfII'Im-. FINAL PLAT OF: KEDRON ESTATES CITY OF PEACHTREE CITY LAND LOT 90 7TH DISTRICT FAYETTE COUNTY. GEORGIA . Th. so' (fifty toat) ~f'.r.-ad1aclnt to thl NDrth...t Coll.ctor Rold, end loclted on Jot. '4. e. 20. .nd as. ..y only bl di.turbld on thol' loti. 1t it 1. ebl01Utlly n.e....ry. 1n order to provide rlplec...nt Ir.. 1n the .vlnt of I f.illd ..pt1C .y.t... GENERAL NOTES: ,. CllMfVlllWLGNR IM.MD arm... lNC. If. Q. lOr .'0 IlUCHnB clrr. __,A... mol .7-"13 I. DWlH!IJt lNTIMtJID ICIIJCI MID .''''11'' 11C. P. o. ... 70! . m IGUTH LU ."., JrA~1UI. IICIIIJA "'4 (7701 .,~ J. ZOHl,. If-tfI A. .'N. lit ; IE: t.l.~' I: ,: ~~tll J'fD Mlllr 01' ... Y: .: ill; It -M" .f:' "iIiiiUf ,.. · I. lOG .f;,. II"JiQ AMAt. IYlTI A. lQ7I NO w,. C1CI * ~ .. m ",r.~ 'lfIAOI'THr_ ... I. R " THliE" II A R.CXIIl'UlN 8A r TiHI'A ,. .N.A '.r.R... "AIa. . II jM18 UIDf . _. ~ji_,Ik~IMFID J.f2.iiL'lZ1PIIIDI """'- DC. lllI]i:' mriI&:Ull~ em, EI"~ . 1. 8. - 1mI"'~ . .. 1.... ~ YHI rrlu DATA WIIM IIfICIt THII "-AT D .... ... , CI .. PRICIID . .. ,.,. IN &I." PlaT .. AN ......... tot~,. N&I JIDINT. .......TID 18_ M f.UIT .,... ..,... THII "-AT HAl .. CAI QUTID PCM a..._ MIl II ,... TO . ACaIIAI'I II1'MIM .. PlOT JII .t~ _ NIT . IIUIMNT UTIL1Z11t ~.... - 11IIICI* ........ L" · ..... .,... .. M. NO REV II" CICD DATI I CII)' ~ @ I' "', . ~. " 1.1 Wee · !UII . I ~ I i ~ ~ ~ ~5 ~O ~ ~ ! ~ ~5 I 9 ~ !5 I r ...-:T 8_. "" 110OI ... IY ..,. ., T.Ie ... I ITW u.I .11 is-io-lOOO , Fill ..... IIWI_ -..J ~ I . I ~ . FOR NOTEI. ClOlllE >>I) PIP! I..CIIU lION lEE 8EET t OF 3 IW NIP lie Ii' ..,.. ..". C8 .. . CliP ,.. D.I. c..... ...... 1.1. ~I. '.....1. .. -I- . ....1. -1- L.L..... DIP M.F.'.I. L.-a lilliin' . "Y _ .. fL_4l...f .. tIP .... _ . MWMr .. TO IGM.I .- ~ ~.-rM. IIDII .... '-aM_ CllllUMlID IKJAL PIJII =m...-r IUILDINI .... _TID DLIT .. IIUT n. IMIWn' IIITUT ~ PVnIII IAlllTMW .... .,....,. ~~ CGNCMl. ,... IWGT., _ La. IANIT_ _ fWltIIl MIIIT., _ IA.-.r .... .. LAND lOT ..._ MIA ."... PUll) PU. IIIMbIII ,IIGIHID PUD ILIVATICIf IARAH"6fwFIN PI II. PI I 1140'1 .11 :D AIW . CURVE DATA . . .- /' ..." ".1. L.L.L. , t -. '.-"1 r -- .~. -- 111s.0I it AWl \ ACR!I 6 , ,. i.a 23 -- .....-' --- \, ACfEI \\ 20 "~~oI' i.OS 21 ACAEI S.03 .W6 \ ACRE. ----4 1.01 ACAEI U;c/CUR ~ IUAJ.. ARC ... .W .1.. 7' ,.. · ..00' ... .W _.1' I.' .00' C3 ..... .. ii7. l4' S . · m.Ia' IS..'4I -. tft. ~. .'. .lID' W. 'elS." 17..' _.~ .00' 'S4 · II .71'. 1."'70' -. .00' .....1. I: .71' I .71' ~ CI I"'S. · 41 .87' 1.1'--.:00=- I ~ Nt .... IS. l .... , ....... .DD' C ~~ .. "'14-" .....' slI: · C ..I!!:!! ..... sa .1 t · 10 . · C ..tIZ.3! '-11-1 .711' I. I' e 11I-41'10... t ..1' t ~.40' .00' C.. 170 -eo · st:." . fW · st. ~ · . GO · e-Il "S' 01." 40 .I~' . .14 t .7fl. 00' CI 171-.' 53." ..0:' 17 ..-' _ 0.:. l:- ei ~ s · -. 0:0' IS. I _ 0:. ..:. Ct. -47' -. 17." ., '. ' :I · .. .,IS' ltJU' -..:.. - ~ .. · .... I.... ~ ,. · __ 0.:. _ CIS NIO -. '01-. . 7..4' · I -4'.' 101;'" SOl J' ":'"i" -4 '14." 'S7I..' 17l:J" "';- Cl4 ~ 7'.. I.' t . S ";" : ~ CIIII ~.... s s . · s.. · . "'i ~I ~'S.""-.' 101..' " CI7 fI.'2 -e i_. · S..... ,I' 11 · - - ..... 4S.17' ~....' .~. . - CII ' · · 17... 4 t . .3 · 4 S. G'. 00 · 13) -4 '.w.. IO.IS' 10.7" · Cll ..... 17..' II'.' ."':' C31II NSI ~Oii." I 1.77' S . SO' 110. "':' J;IIl N71- .;... II..' .' ~ CiiT 177'" 7. t 1.01' t . · ~ 1:31I1 ~ 11'11 II j40 · I CIII · I' - ....: .. I: CUI au' S-ID. '.11..' . '11-17- .' __.3 · .'. -a'os. . I __.1'1 . .. -07'01.1 .7.ao' 117. S · . , .' ... ...S.... ~ tl. t. . -. - --. .-.- .-- _. - .'- - ~ APPAQX.L.OC. fOO YR. FLOOD llNE- 1.4..0 tIN F. r. N. A. FLGCIJ,.. I FIELD 11M ..,...r H/f ARDATH L. IAADlHAM . ~ o GRAPHIC SCALE J I 100 200 t -.100' J 300 Q I IJLI . ~~! I' ~~a:1 ~ii' ~~.fi I. . I I I i II. )ot E-i5 ~O ~ !I ~ ~ i5 I ! ! a I . - . .. . RlVE.laN CICD DATI ... IY ~IY . TJC .. I IT" . . ... DA1I It-SO-lOGO . , 'ILl ..~. j 1 .j ~ ~. <s ~~~ \' ~o ~ ~ l i is 8 fa \ ~. -b @ ~ 1.1.I .~ c: · ~ !1.-DD fl ~~i l . ,., ...,. 1..1.-1.. o ri~ir. ;#. .i J J \ _eol".. 11. ....\1 .... .w. L.L.L. 1~ M r... I/O .. i' -, \ \ " \, \ ..\~ . "1 .1IIt' ~/ " 13 \ ~\ \ \ '---~ ~\ ,\ 15 ~ ,F- ..' " ... ......." ....' ~.. ~ \ --~ "I" I c~'4E ~,. ~ ~~~ lie ill H ---. . . . ""'" . 11 ." t r. ,j" t . , '1 ;J. ~ .... ~\ ...., '1 ... . "';' . .... ~\ .,.. .' 4 -, l, , : , . ~ ~\ II ." t . io";' t- . ... L-- u.o I-;' . ttI · \4 ." k. t , , ~ '-'1 ." I: . .' , I. , -.. tI ... .--~ ." . ,1 . .l , . . .... -a B ,. "Ill ~' , . , -r . .... -elO ' ,.~.. t .' I , l. I, :,. . ~ Cll iIt-4 ~ . i' , , rr ~III ,. , . -.' . }: . :-r [It -4 I' ... ta.4 , i I. · it . :.r ,. ' - i.:1 .. ,4 ~ ' ' ,. -.o.l~' 4 ..1 . . , . -.:eS' It :.. . ,. ~'~. , " ,... 1.0l' i. . . , L- -: .l' -4 .....,. t .:at · . . . ~ ct. ~ . .-" ~~l' . , -.. ~ 'I. M , , . -- ... 'a. . ~ ' . - '"': -4 'a. I l . , ~ ~l ~. .... , ... '-0"'-'. a. . . , .... ~I_" .. ~... II 'S .- .... lo;- . .... , . r,' . , . .] It' ... . .'..4.' .1 -.. rr . -: . . -..1 , , ~ tl. I1J i' Jill' '88\ " i'r ~ iT ,"ii' . ~ . 'i!ta\ I'" ,:d' " . . ~ ..,. 11 .' . . ..~ " ," ..' . .. ~ ~ ,II' D ,'..,- ,',':" ~..' , . co '-117" ,:Ill' . . . r... · . ...... ~ ~ ,"17 · ~... ~. , II FOA lClTEI. CL-- MIl PtPE t~llaM liE .-.' l C'I 3 ,-.100' ] 300 .. GRAPHIC SCALE .$ 7\= iOO 200 ~ r ~ MO ~1.1- .- .1& ~ ..... ",_ fII -, .. _ .~'t 0'''-- !d! .~~~_ ~IL'" ,:V1 ...".# ,. !II1.t__ ~~... ~ a~'-~. ~; __.&I rt ~ urr.. ~~&U1aP.tutI ~ ~ in _.n. = . .... D.I. c.L.. t.'-. 1.1. ... f.....a. .. .... . ...... .,.- ",.L.\". i/f. a.f.f .1. . \ . , I \ .. I ~ ~ fa \ __ ._ ,,-,0-- ,ILl .,4J 17