Loading...
Astoria Lane Extension , , m:.uarr 11M' &1 fa I. ~ CID Iet.e I ~ cui ~ ~afi I. .. FINAL PLAT OF: ASTORIA LANE EXTENSION IJ .-r_ .. CITY OF PEACHTREE CITY LAND LOT 90. 7th DISTRICT FAYETTE COUNTY. GEORGIA ,11M&. ...... ~11 It M ...., ....Ut.. ,.. tftle ,Iat 11 ,....... ....... 1M _ ,..... "... . _.1 ...., .f tal ......', .. '. . If' .... . ~*"en: tIIn all ~rD""""'t. ..... .... __lit ..llt .. ... ..... . .futare- .. tftetr 1...U.... Ill.. '- ... _.,., _ _~"~-:: ,let ~~ .. hlltel Alt. ....lat ,.. ....lI\t.1 DIU \\.2.~.t~ . I ,... 'LAT 1fIIIfMM. CDTlI'lCATI f11 DIDlCATIGN .,.,. If IIIrltl a..t, .f ,.,.ta "" .... .t 'hi I'" "-' ., W8 IU" ........... the, "',. ,lit _ .. ,.... . _Wi! ...,.,. ... fer ,.1. 1''''''' .. MUG'", .f IIIldt 11 ...., ......1.... ........, ......, in '" ai...ll t. "" cu, .f '-htNI CU,. IIIrth. ... f.VIer ......,.. tl ,tie .. If "" _lit feI'ner .n 1''''''1 end rilMe...'..... .u.,.. ...t JetM. .............. ...n.. _.."'.. ",...Uta.. _uc .... ..... ....... ...., v.N ......J~b .,...... lit tit" .llt . Dt... dUn, ~, 'UIMl.'.. ........' ..... at"". .....u..n' -'1.-'_ .. tltl. '.1' _ ",'"a'e atreet... In 0_........ .f till ......1 .f '"l. faM. ,let 1M ,""" ,.1_1' ...i..t.... tal......... ..., ...... u ..... till CU:, .f PIeIMr" CU,. ....l.. ...._ f. . f'.. . ,... ,..,. ,... any 1M IU ...., n.Ult.. _l.. a, .1.. f.... .., ... .U cl'''. 1. 1.... If' __ It"'_ an ...... .f till .... .. ......... If "'1 lC .... ......... .f "" ......., -....in. U _1" .. net I..... ,.. ........... ........ '11'-. ....... 'l\eMI. .......~ 8UlwrU .. ..__ ..,"'''' "" "...... ,ltft\..,...., ...... .....IUftI f.... ., ... .n ..... ..,.. u.. ., .. IICt .f ,.. Cit, If ~ CU,. ....i.. AM fW'UIr. _..... ....ante tIIft .. __ f.. ..1. "'I. U "" ......., .... ..... ~ ..... *' till Cat, .f ~ eit, ItIe1I -' lie UIII1I ,. _ .....a... .. ...... .... '" "U. fer . _1IlII If fa" . ,... ,.. ." .... .f __ "...It*'" ,... ....1.... lit ....1._ 11II'''_ ,.......... ... ... ..,.. '" "" _lItrUItl. .f c.-.. .._ .....,.... ....... ......,... If' "'11.'" "" ......'... .f ..... If ...... _ ,."... nlllt'", ,... ""11 .... 1M rlYra _ My ""'" __ ........ .. ...Ante .......,. An, .. .u ...., U_lU', ......_ ..... thi. ......... ...n .. .... U.u u, ., tM ...... I ,......1'NItt u.t I ... tM "lllt' tl "'If _.- 1.. .....,.. " "'lI ,lat .. . ....., .lflll ....11 ... "" ..... .......-nt in tatl. t. ..f.. tM CIWMM' ... .._n" lit .ft. I i i II. ~ fIUNT. lAY - . ......, MIl . ... _ . ,.,w.r fin' 1'D ICM.I . .... PaT II" .... .....l ..acn.. .. 1llllUlA1U ..,.. PIN "::1r~1IIJ .-TAL ,.. ....... ...... .... __ I..., ==.n IUft.IT I1IIImN ~ MIl,. -. .~.mn .~ ......11 'IN IMITMY .... !d!L. == ~ Uiii&r .... ... UIII LIT LM .. .,.,.. I'UIII IlUIN .... 'HII. I'UIIIt ILhA'I. 11U. ,I., c...... .it" thI untne .....1Iu... the 1... ...1..-n\ IN,.... 1M .U eUw .....lat1_ ........... ,.. In ",'l~ far ,.. cn, If ,...,... ct". ~t~-~~ iT I.ty ,~~ RIW .." III: II' IITI ..n. ca .. .II .. ,.. a... C.L. '.1.. I.S. il. fI.....I. lICIt + . ....1. ..,- L.L.L. 0" ".','.1. ~ .1. wt... DIU J~, .... 11- "'--- Date ~ DatI IIUMTIIL ... ....,.. 'ilia........... Ita ..I..... .. _...... ....... ........ .. __..... .. ... Clt, .f ........... Clty "" "'11 1M _,,, _~. If . ""talft ~ .._~, __ . ..... L8M 1It..1.. ... ... .......I.IV .... in P1et ... ,...IIJ , .f 1M ,.,.... ..-, ........ 1ft,. ......., ... ...__ la .... 111 ....r..... aUt "" ~ CS', ~ ....1.... ....tMMe. na. ....... ___ .. Iftl, ,.,_ 11ft ,I. .n ..... .. tr.." ........... .. _it_ .&,.... .AUtin tftI ,.,....__..., If MI. ..... .. ill "- ...-It .......tIII _ ne' u.a.- t. .11 ....1.... ........ 'INI, IUlftI't.. .......IM. ....... .1UNe. .,... fI'''' CII't ..... aM ....tIt... ..u. . ut'l"'................ ay . ..w.......l ..., . _lie utUlt, ....., ....11 III ... ......1.'U" If ... II". ""11 ..., .. _1M lft'Uty ......., .... net .... ...1..... 1M ......... ...U nrNCt ... ,...ar __ c... to ... ........ ............... 121 J Jr...... ,-.~-- .....,,"" ,.... .., .... ...........-. III tile tmnt "" ",.1..,. 'alia .. ....., '"' ....... wtUtlft lIttrt, .) .. aftar ..t.. Ntt.. """f. tbIft M'" ....... .., 1M ........ " t. .,,, ..... .11 _ta .... ....... .111.. .. 1M ..... a, t.....lIMrI __ MIla ....., ..U net UaU tftI I it,. ... " ....n al_ MYI ., ......t.. ...u..a. u it . ....... ... I... . TIle t.. ef ..... All ....n' ...11 .. fll' . ,..,. .f t. . ,..........lIII 1ft .. ... .f ..I ,... ..__ .f .." '- 6UMRU ., ... IU, . ",..... ., .. flftll ,1'- IIJIINWI1 If .... _1.-. ,-..tI~.... ~ ~.. ~~ I' ~ ~ I I , ~ E u GENERAL NOTES: I. GlMRlDnaCllllt IM..MG ...INRI. UC. P. O. lOX ..0 fII'Al:HnIIf CITr. IIINJA ... (7701 4D-111J I. MlIeBt IH1IIfM. Ie,.,.. .. _lIfIftfz. IIC. fII.O. .. 101 '71 IDUTH ... 'JJIII'r '.....rTly'....... ...IA .-,4 (1701 ...... TIll 'IILD DATA a.- IItJDI TIll. fUT . __ 11M A a... ........ . .. NIT III 10." PIIT - .. .LM .... . 14 "'-1'. .. ..... "DIr. .......,.... TItI LIAIT ..... ."., MI IlLAT HAl _ ca.au,.. ,. CL" MIa U ... 11 . M:alM1I WlnaN .. ,. II 171.171 ...... ..,.....-r ura.ua ...... . .,.... ....... L.... - .... I.aa _ . .. ........ LGCA1ID .rntIIt M' .IITI. . IIY...... 1MJI II A __~l ~. J ITAT. . ". UIII ....rMa _ 1M _ J 41.... III ~um_-x;- ..._ IIMTI. u.. -A-: ,. _ t. ..111. M. P.L.I. . J. 10HZ. It-4 MA ~. T IGfTH · f.lII ACIIEI " · f..~ . .~ .- WII fUIL~.JP~ ~ t':8 ~.~ ..,11I. "'iJl;~ DATd'1MICH ... I 9 ~ is ; I. m_.~IMFID' ~r:r~~fWA. 111;. fI1!J.. 011 mr~fI~ c:m. laJL: .1'i -fL'. .. 1I8fl.....1Jff.iJr... I. An. till hrtIiftetMn If _hi .. .. yell' _A-. "" city _11 .. r....QII " .. ..'la.. If ,......,. at, ,.. till .sa.... .f .,. i...... .. . ........ .., 1... ........,... _,.. "'IM"'__ ...11 .. ...... ., U. lit, fir ............. .a.e ., .... . ... .... 1ft till lit," ....It ...-1& ............ '"',... ---. .., __ _AlII ....... ".hI" tit till _ .f MM .. . ,.. ..... ... ....... .'111 ... ......... I' "" ......... If ... ...teII ....11 ...." .... '.;lllntIllUl\y ., tM ..~ ...".... _. If .M __ .n .. .,.. ..._ .. .tM ,... ...... . ... ...1. ...., , DI ..,..~. ... ....1... ... ...... uu. ,. r 1[1 ., h lie ., 1.. ..., ......,... afU... Uti. ~.f ,/ / tl~ a: ITATI . ~ 1. .... TIll -V'i." .f ....... MIl "11M...'...., .... _..~ _1...... ....... WI title ,let ... ......., :=-::.1.- ":;':f~':r .",. .~v." THI em . ........ cm. -.u If .... TJC DATI QCD REVlIICIN NO JIlIN"". ,VI-.. TO.., AT AU. )R4I ~1'f an.. UlUII __ Gl'HDIII". ~f(,'QIJI rN GIlD .. ... NIl' if. ... rap "c:ea aD_.N ... U7Jr11l..~IlI'I,_.,rD"YI:_I'lY.... .. '0. .". .... M. 11-14-1000 'ILIIU~.. _1_ .. J I I . I ." '.-. M' ll. 03 .:. I lii DD ~ '-' 611 ~i!1 ~ 1j \I.l " e:\ft "~E~~ ~~l ~, 01", a Jo. .,; ~f~lt' ~e ~~.5 \..01 . ,... ~'.acr.~~ -~ '1 -r :ra~1 ~ t&S \ ~- ~ . .."..,... .,.,.,.,. MI' eAl-O~- l' '" \... -.PJD~' t. c\'\~~,. p1PE C~"R'T O~l~ ~'1E " , , ,...\00 9C~\-E GA~p~lC -. t . \. ~